Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Predchodcovia ľudí sa podobali na hlodavcov

VEDA NA DOSAH

Prírodovedné múzeum SNM otvorilo novú výstavu antropológie s názvom Človek v čase a priestore.

Pohľad na panely výstavy Človek v čase a priestore v Prírodovednom múzeu SNM. Zdroj: SNM

Pohľad do expozície Človek v čase a priestore v Prírodovednom múzeu SNM. Zdroj: SNM

V úvodnej časti expozícia Človek v čase a priestore približuje korene vzniku človeka. Homo sapiens sapiens sa svojimi biologickými znakmi najviac podobá príslušníkom rodu primátov, do ktorého sa systematicky zaraďuje. Mnohých preto pravdepodobne prekvapí, že náš živočíšny druh sa postupne vyvíjal zo skupiny, ktorá sa ponášala na hlodavcov žijúcich na Zemi približne pred 60 miliónmi rokov.

Expozícia prezentuje celkový pohľad na náš druh a odhaľuje niektoré vlastnosti a zaujímavosti, ktoré ho charakterizujú. S tým súvisia aj ďalšie časti expozície, ktoré prezentujú viaceré témy, napr. Kde sú naše korene? Sme iní? Čo môžeme vypátrať? Človek a jeho najbližší príbuzní a predchodcovia, Človek a dedičnosť, Naši nedávni predkovia – aj lovci mamutov, Kameň v rukách človeka a Praveké umenie.

„Človek sa od ostatných živočíšnych druhov neodlišuje svojím biologickým zložením, ale aj vlastnosťami. Je prispôsobivý, nie je špecializovaný, čo je v rámci evolúcie výhoda, má veľkú obrazotvornosť, schopnosť predvídať, dokáže spracovať a využiť vo svoj prospech veľké množstvo informácií,“ hovorí autorka expozície a kurátorka antropologických zbierok SNM – Prírodovedného múzea Alena Šefčáková.

Nová expozícia antropológie sa pripojila k štyrom súčasným expozíciám, a to Príbeh života na zemi, Biodiverzita Slovenska, Biodiverzita zeme a Klenoty zeme, ktoré v múzeu vznikli za posledných desať rokov a prezentujú všetky oblasti živej i neživej prírody.

Zdroj: Tlačová správa SNM
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky