Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Minca, známka a medaila k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave

VEDA NA DOSAH

ukážka známky

V júni 2019 vydá Národná banka Slovenska striebornú zberateľskú mincu k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave. Pôjde o mincu v nominálnej hodnote 10 eur a jej výtvarný návrh autora profesora Patrika Kovačovského vybrala odborná komisia.

Do súťaže bolo predložených desať výtvarných prác od siedmich autorov. Komisia odporučila prvú cenu a realizáciu návrhu Patrika Kovačovského. „Návrh najlepšie vystihuje náplň prvej národnej univerzitnej vzdelávacej inštitúcie na Slovensku,“ píše sa v stanovisku Komisie na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí. Jej odbornými poradcami v procese hodnotenia boli PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., zástupkyňa Historického ústavu SAV a doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor Univerzity Komenského v Bratislave.

ukážka mince ukážka mince

Druhou zníženou cenou bol ocenený ďalší výtvarný návrh Patrika Kovačovského a rovnako návrh Márie Podlaufovej. Tretia cena nebola udelená. Ďalšiu cenu za kvalitne spracovaný návrh získal akad. mal. Vladimír Pavlica.

„Sté výročie Univerzity Komenského v Bratislave pripadá na 27. júna 2019. V súvislosti so storočnicou najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity bude vydaná aj známka a medaila,“ približuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Slovenská pošta vydá príležitostnú poštovú známku v nominálnej hodnote 1,90 eur v náklade 200 000 ks. Motívom je portrét Jána Amosa Komenského, priečelia budovy UK a žezlo rektora UK so znakom Slovenskej republiky.

ukážka pamätnej medaile

Podobné motívy bude niesť aj pamätná medaila, ktorú univerzita dáva vyhotoviť pri príležitosti svojho jubilea v Mincovni Kremnica. Na averze medaily z patinovaného striebra je podobizeň Jána Amosa Komenského a na reverze historická budova univerzity na Šafárikovom námestí. Autorom výtvarného návrhu je akad. sochár. Alojz Drahoš, PhD., ktorý pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK. Návrh vybrala komisia, ktorej členmi boli okrem zástupcov vedenia UK aj rektor VŠVU prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. a vedúca Katedry dejín umenia Filozofickej fakulty UK doc. Mgr. Katarína Kolbiarz-Chmelinová, PhD.

 

Informácie a foto poskytla: Lenka Miller poverená zastupovaním vedúcej Oddelenie vzťahov s verejnosťou Univerzita Komenského v Bratislava

Uverejnila a redigovala: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky