Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

História oceánov / Od kvapky dažďa naprieč oceánmi

Marta Bartošovičová

Obálka knihy: História oceánov / Od kvapky dažďa naprieč oceánmi

Tak ako majú svoju históriu národy a štáty, obyvatelia všetkých kontinentov Zeme, planéty, na ktorej žijeme, tak majú svoju históriu aj modré oceány. Celková rozloha oceánov je väčšia ako plocha všetkých súší. O Zemi sa preto neraz hovorí ako o modrej planéte.

VEDA, vydavateľstvo SAVO širokej škále prírodných procesov prebiehajúcich v dnešných oceánoch a ich súvislostiach s osudmi ľudskej spoločnosti, informuje kniha pod názvom „História oceánov / Od kvapky dažďa naprieč oceánmi“. Autorom je geológ a geograf Juraj Činčura. Kniha vyšla vo Vydavateľstve Slovenskej akadémie vied VEDA v roku 2019, ako moderné dielo literatúry faktu.

Z obsahu knihy

Prostredníctvom tejto knihy spoznáme nielen prvú dažďovú kvapku, ktorá dopadla do takmer 3 miliardy starého sopečného popola, čo stuhol na pevnú horninu, ale aj názory ľudí na vodu od praveku až dodnes. Ich úctu k vode a vieru v jej zázračné vlastnosti. Dozvieme sa, že súčasné oceány nie sú stále, ale že sa ustavične vyvíjajú. Pohybujú sa na jednotlivých litosférických platniach, z ktorých pozostáva naša Zem. Dôsledkom pohybu platní a s nimi oceánskeho dna sú aj katastrofické procesy – zemetrasenia, cunami a sopečná činnosť, ktoré si takmer každoročne vyžiadajú v rôznych častiach sveta nejeden ľudský život a spôsobia obrovské materiálne škody. Takisto sa dozvieme o tropických búrkach, o zničujúcej sile hurikánov a tajfúnov, čo sa rodia nad tropickými vodami a neľútostne udierajú na priľahlé kontinenty.

Spoznáme aj odvážnych mužov – prvých moreplavcov a objaviteľov. Ich predchodcami boli často iba legendárni hrdinovia alebo starovekí bohovia Mezopotámie a Egypta. Dozvieme sa, ako Indický oceán vytlačil z mapy sveta prehistorický oceán Tethys, ako Atlantický oceán oddelil Severnú a Južnú Ameriku od Európy a Afriky a Tichý oceán a deje prebiehajúce na jeho dne vytvorili pri jeho okrajoch Ohňový prstenec plný prírodných katastrof.

Atlantický oceán - ilustračné foto

Atlantický oceán

Na dnách morí a oceánov sa ukladali sypké sedimenty, ktoré časom stuhli na tvrdý kameň. Ten sa neraz stal dôležitým stavebným materiálom a dodnes tvorí fasády budov, ktoré skrášľujú ulice a námestia na celom svete.

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

Vydavateľstvo SAV VEDA každoročne prispieva do fondu slovenskej knižnej kultúry 60 až 70 novými publikáciami. Za vyše 70-ročnej činnosti obohatilo tento fond už vyše 4 150 knižnými titulmi z oblasti vied o neživej a živej prírode, ako aj spoločensko-vednej sféry, ktoré tvoria fundamenty slovenskej vedeckého poznania a vzdelanosti.

Publikácie majú aj spoločenský i čitateľský ohlas. Mnohé z nich zožali úspechy v podobe či už Ceny Slovenskej akadémie vied, Ceny či Prémie Literárneho fondu alebo iných súťaží. Mnohé z ich sa rýchlo vypredali a vydavateľstvo musí uvažovať o dotlačí alebo ďalších vydaniach, aby vyšlo v ústrety čitateľskému záujmu, ktorý je pre vydavateľstvo prioritný. VEDA v posledných rokoch rozvinula tiež intenzívnu spoluprácu s významným svetovým nakladateľským domom Peter Lang GmbH, s ktorým vydáva spoločné edičné rady Spectrum Slovakia (ako spoluvydavateľ) a UNI Slovakia (ako editor).

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: https://veda.sav.sk/

https://veda.sav.sk/kniha/cincura-juraj-historia-oceanov-od-kvapky-dazda-napriec-oceanmi

Fotozdroj: pixabay.com (EliasSch)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky