Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Celoštátne kolo Olympiády z dejepisu má svojich víťazov

VEDA NA DOSAH

Súťaž sa konala v online priestore 26. a 27. apríla 2021.

Ilustrácia výskumu archeologického materiálu – lebky. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Celoštátne kolo Olympiády z dejepisu organizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a dlhoročným garantom podujatia je Historický ústav Slovenskej akadémie vied.

Súťažiaci v kategórii A písali práce na ľubovoľnú tému z histórie regiónov Slovenska, kde sa venovali zaujímavým osobnostiam alebo dôležitým okolnostiam a udalostiam, ktoré formovali Slovensko a Slovákov.

Študenti v kategórii B písali práce na tému Kultúrne dedičstvo Slovenska – spoločné dedičstvo ľudstva, kde sa venovali zaujímavým kultúrnym pamiatkam a sakrálnym stavbám. 

Podľa hodnotiacej komisie boli práce súťažiacich veľmi kvalitne a odborne napísané, mnohí pri ich tvorbe využili výskum, bádanie v archívoch a stretnutia so zaujímavými ľuďmi.

Žiaci základných škôl v kategóriách C a D sa potrápili s náročným online vedomostným testom.

V kategórii A získali:

 • 1. miesto Samuel Sebastián Očkaík z Gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach,
 • 2. miesto Michaela Krebesová z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi,
 • 3. miesto Barbara Varová z Gymnázia M. R. Štefánika v Nových Zámkoch.

V kategórii B vyhrali:

 • 1. miesto Jakub Judiny z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne,
 • 2. miesto Oliver Dravecký z Gymnázia Grösslingová v Bratislave,
 • 3. miesto Lucia Balážová z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi.

V kategórii C vybojovali:

 • 1. miesto Martin Halčin zo Spojenej školy, Školská 5 z Lendaku,
 • 2. miesto Oliver Novák zo Súkromnej základnej školy DSA v Lučenci,
 • 3. miesto Dominik Marton zo Základnej školy, Mládežnícka 3 v Košiciach.

V kategórii D obsadili:

 • 1. miesto Iryna Slyvka zo Základne školy M. R. Štefánika v Trebišove,
 • 2. miesto Rebecca Korbelová zo Základnej školy, Malokarpatské námestie 1 v Bratislave,
 • 3. miesto Filip Grúň zo Základnej školy A. Kmeťa v Leviciach.

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky