Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Archeopark v obci Cífer vás prenesie do čias Rimanov a Germánov na našom území

VEDA NA DOSAH

Archeopark Cífer-Pác prezentuje rímske aj germánske objekty, bylinkovú záhradu, náučný archeochodník aj pútavú expozíciu.

Archeopark Cífer-Pác.

Archeopark Cífer-Pác. Zdroj: www.archeoparkcifer.sk

Archeopark v obci Cífer v miestnej časti Pác pútavou formou približuje dávnu minulosť. Verejnosti sprístupňuje časť germánskeho aj rímskeho osídlenia a umožňuje tak spoznať dva kultúrne fenomény vtedajšej doby.

Pozostáva zo štyroch hlavných častí, ktoré tvorí rekonštrukcia časti germánskeho dvorca z rímskych čias, múzeum, záhrada našich predkov a náučný archeochodník.

Z histórie výskumov

Rímsko-germánska usadlosť v Cíferi-Páci dodnes patrí k pozoruhodným objavom. Nálezisko objavil ešte v roku 1965 Viliam Kralovič. Potom sa v lokalite Nad mlynom uskutočnil dôkladný výskum, ktorý viedol doktor Titus Kolník, archeológ, ktorý svojou výskumnou a publikačnou činnosťou položil základy bádaniu o rímskych časoch na Slovensku. V jeho misii neskôr pokračoval profesor Vladimír Varsik, ktorý od začiatku stál pri zrode myšlienky archeoparku v Cíferi.

Rimania aj Germáni vedľa seba

V rámci archeoparku reprezentuje vyspelosť antickej kultúry najmä zrekonštruovaná murovaná budova kúpeľa, ktorá v minulosti pravdepodobne slúžila veľmožovi a jeho hosťom. V tesnej blízkosti stála typická jednoduchá germánska zemnica so stĺpovou konštrukciou a s trstinovou strechou, akých bolo na tomto území stovky.

Oba objekty stoja vedľa seba. Okrem toho sa v archeoparku nachádza aj hrnčiarska pec, kamenná studňa a náznakové rekonštrukcie ďalších objektov.

Archeopark prezentuje časť rímskeho aj germánskeho osídlenia.

Archeopark prezentuje časť rímskeho aj germánskeho osídlenia. Zdroj: SAV. Foto: J. Ruttkayová, M. Ruttkay

Germánov prezentuje germánsky veľmožský dvorec zo 4. storočia a jeho hospodárske zázemie, postavené na základe výsledkov dlhoročného výskumu Archeologického ústavu SAV (AÚ SAV, v. v. i.) pod vedením doktora Kolníka. Návštevníkom pútavo približuje dávnu minulosť a život germánskej nobility aj vtedajších remeselníkov.

Expozícia v zrekonštruovanom mlyne

V zrekonštruovanom mlyne sa návštevníci môžu oboznámiť s výsledkami najdôležitejších archeologických výskumov a s vývojom osídlenia regiónu od príchodu prvých roľníkov v mladšej kamennej dobe až po obdobie Veľkej Moravy. Na vzniku expozície sa podieľal tím archeológov z Archeologického ústavu SAV v Nitre pod vedením docenta Mateja Ruttkaya.

Jedinečné nálezy – neolitické plastiky, výzbroj a výstroj z rímskych čias či výbavu včasnostredovekých bojovníckych hrobov – prezentuje expozícia prostredníctvom výstavných panelov, vitrín a interaktívnych obrazoviek.

Rekonštrukcia opasku z 8. storočia.

Rekonštrukcia opasku z 8. storočia. Zdroj: SAV. Foto: J. Ruttkayová, M. Ruttkay

Ponúka aj pohľad na spracovanie obilia od drvenia na zrnotierkach cez rôzne typy kamenných žarnovov až po novoveký mlyn.

Súčasťou archeoparku je rozmerná podkrovná miestnosť určená na tvorivé dielne či workshopy, kde si návštevníci na vlastnej koži môžu vyskúšať život v časoch minulých.

Záhrada a náučný archeochodník

Záhrada našich predkov poskytuje možnosť oboznámiť sa s rastlinami pestovanými v dávnej minulosti. Náučný archeochodník pozdĺž potoka Gidra približuje dávnovek obce s možnosťou vyhliadky na najdôležitejšie archeologické náleziská a do okolitej krajiny. Ten už od praveku zohrával dôležitú úlohu v osídľovaní tejto lokality.

Fyzickým pohybom v krajine, ale aj prostredníctvom rozšírenej reality sa návštevník bližšie oboznámi s minulosťou danej lokality aj regiónu.

Projekt s medzinárodnou spoluprácou

Projekt sa zrealizoval v rekordne krátkom čase a je príkladom vynikajúcej medzinárodnej spolupráce a kooperácie samosprávy a vedeckých inštitúcií.

Archeopark Cífer-Pác bol slávnostne otvorený 27. apríla aj za prítomnosti predsedu SAV Pavla Šajgalíka. Za autorov projektu vystúpil riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay a Vladimír Varsik.

Projekt sa realizoval v rámci programu Interreg V-A SK-CZ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hlavnými partnermi sú slovenská obec Cífer a moravská obec Modrá (neďaleko Velehradu). Odbornými garantmi slovenskej časti projektu sú AÚ SAV, v. v. i., Trnavská univerzita a Moravské zemské múzeum.

Informácie o otváracích časoch sú dostupné na stránke Archeoparku Cífer-Pác www.archeoparkcifer.sk

Zdroj: TS SAV, archeoparkcifer.sk

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky