Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Archeológovia SAV predstavujú aplikáciu, ktorá umožní virtuálnu prehliadku artefaktov

VEDA NA DOSAH

Územie Slovenska patrí k oblastiam s extrémne vysokým výskytom archeologických nálezísk, mnohé z nich sú ohrozované stavebnou činnosťou. Výsledky práce archeológov sú často nedostupné širokej verejnosti.

Aplikácia AUSAV priblíži verejnosti najzaujímavejšie archeologické nálezy. Zdroj: Martin Bystriansky

Medzinárodný projekt VirtualArch realizovaný v rámci programu Interreg – Stredná Európa 2014 – 2020 hľadal cesty, ako virtuálnou formou priblížiť európske archeologické dedičstvo ukryté pod zemou verejnosti, ale i ďalším zainteresovaným stranám, napríklad samosprávam či úradom.

Slovenskí vedci ako lídri projektu

Vedci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied boli vybraní ako lídri jednej z dvoch pracovných skupín projektu.

„Projekt rozvíja inovatívne vizualizačné prístupy a metódy v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality podporujúcej ochranu a záchranu archeologického dedičstva a jeho využívanie v každodennom živote. V rámci projektu sa stretli odborníci z ôsmich krajín, okrem Slovenska aj z Rakúska, Nemecka, Česka, Slovinska, Chorvátska, Talianska a Poľska,“ povedal riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay.

Aplikácia pre zariadenia Apple aj Android

Ústav sa zameral najmä na dávnovekú podobu Nitry a jej okolia, ktorá je skrytá pod modernou mestskou zástavbou. Tiež sa zamerali na sprístupnenie archeologických nálezov uložených v depozitároch, prípadne prezentovaných vo vitrínach múzeí. Mobilná aplikácia s názvom AUSAV užívateľa zoznámi s hlavnými architektonickými aj hnuteľnými pamiatkami od stredovekých kostolov a opevnení až po najdrobnejšie gombíky či spony v prehľadnom 3D zobrazení s využitím rozšírenej a virtuálnej reality. 

„Výmena poznatkov v rámci medzinárodného tímu priniesla novú kvalitu v príprave a spracovaní trojpriestorových dát, ako aj v modelovaní a rekonštrukcii kultúrneho dedičstva. Otestované spôsoby 3D dokumentácie a tvorby rozšírenej či virtuálnej reality sa budú postupne aplikovať aj na ďalších náleziskách a nálezoch nielen zo Slovenska, ale i v zahraničí,“ doplnil Michal Holeščák, vedecký pracovník Archeologického ústavu SAV.

Zdroj: Tlačová správa SAV

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky