Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Dejiny slovenského divadla

VEDA NA DOSAH

Pozrite si historický exkurz dejinami slovenského ochotníckeho a profesionálneho divadla. Priblížili sme si, kam až siahajú korene slovenského divadelníctva a ako vplývali na jeho profesionálny vývoj rozhodujúce spoločensko-historické medzníky v našich dejinách od najstarších čias až po koniec tisícročia.

Dejiny slovenského profesionálneho divadla sa začali písať po roku 1920, keď administratívno-politickým rozhodnutím vzniklo Slovenské národné divadlo v Bratislave. Aký základ a aké podmienky preň vytvorilo ochotnícke divadlo na Slovensku? Alebo to bolo inak? V akom geopolitickom prostredí sa divadlo rodilo a rozvíjalo? Aké prekážky stáli na začiatku jeho neľahkej a komplikovanej cesty? V prednáške sa pokúsime ponúknuť prehľadný obraz o vývinových obdobiach slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách na pozadí spoločenských a dejinných súvislostí. Priblížime najdôležitejšie fakty a udalosti, ale predstavíme aj významné osobnosti a tvorcov slovenského divadla. Ponúkneme mnohé zaujímavosti o dráme, dramaturgii, réžii, herectve, scénografii či iných zložkách divadelnej inscenácie. Objasníme, ako sa v priebehu času a dobového kontextu menila úloha divadla vo vývoji spoločensko-kultúrneho života a do akej miery reflektovalo rozhodujúce spoločensko-politické dianie.

Kto je Vladimír Štefko

Divadelný historik, kritik a pedagóg, prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. je jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej teatrológie a aktuálny laureát ceny slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, ktorú získal v roku 2018 za celoživotné dielo. Dlhodobo pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a profesor dejín slovenského divadla na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. V súčasnosti pod jeho editorským vedením vzniká jedinečná dvojdielna publikácia s názvom Dejiny slovenského divadla, ktorej prvá časť už vyšla na začiatku tohto roka. Druhá časť vyjde v roku 2020 pri príležitosti 100. výročia vzniku profesionálneho divadla na Slovensku.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky