Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nadácia ESET vyhlasuje esejistickú súťaž. Prihlásiť sa možno do 20. septembra

VEDA NA DOSAH

Autor víťaznej eseje sa stretne s Kipom Thornom, nositeľom Nobelovej ceny a vedeckým producentom filmu Interstellar, a získa tisíc eur.

Banner_k_esejistickej_súťaži_Nadácie_ESET_na_obr_Kip_Thorn.png

Zdroj: Nadácia ESET

Esejistická súťaž Nadácie ESET je otvorená nielen pre nádejné vedecké talenty, ale pre kohokoľvek, kto sa aktívne zaujíma o úlohu a poslanie vedy v čase, keď ľudstvo čelí mnohým závažným výzvam v spoločenských aj exaktných vedách. Svedčia o tom aj témy, ku ktorým možno esej napísať: Je veda riešením všetkých výziev ľudstva? Kam by malo ľudstvo investovať svoje zdroje a prečo? Malo by to byť hľadanie odpovedí na zásadné otázky o vesmíre alebo skôr pokus o záchranu našej civilizácie?

Súťaž je otvorená pre všetkých obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenska vo veku od 16 rokov. Súťažné eseje musia byť napísané v anglickom jazyku a môžu mať maximálny rozsah 3600 znakov (vrátane medzier). Príspevky možno prihlasovať do 20. septembra 2021 vo formáte PDF cez formulár, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúcu webovú stránku: https://www.esetscienceaward.sk/sk/contest.

Podmienky zapojenia sa do esejistickej súťaže, ako aj bližšie informácie sú dostupné v štatúte súťaže.

Víťaz sa stretne s hviezdou teoretickej fyziky

Eseje bude hodnotiť porota pozostávajúca z renomovaných vedcov z oblasti prírodných aj spoločenských a humanitných vied, ako aj z ďalších osobností. Zoznam víťazných esejí, ktoré porota vyberie, ako aj eseje samotné budú zverejnené na stránke súťaže.

Hlavného víťaza určí predseda poroty, medzinárodne uznávaný teoretický fyzik Kip Thorne, svetoznámy fyzik a nositeľ Nobelovej ceny, ktorý navštívi v októbri Slovensko pri príležitosti vyhlasovania výsledkov 3. ročníka súťaže ESET Science Award.

Gravitačné vlny okolo čiernej diery. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustrácia gravitačných vĺn okolo čiernej diery. Zdroj: iStockphoto.com

Autor víťaznej eseje získa finančnú odmenu vo výške 1 000 eur a pozvánku na slávnostný galavečer ocenenia ESET Science Award, kde sa s Kipom Thornom bude môcť stretnúť priamo.

Okrem hlavného víťaza esejistickej súťaže bude spomedzi všetkých prihlásených esejí, ktoré splnili základné kritériá súťaže, vyžrebovaná aj ďalšia víťazná esej. Jej autor získa finančnú odmenu vo výške 1 000 eur.

Krok k novým náhľadom na budúcnosť vedy

„Esejistickú súťaž vnímame ako príležitosť podnietiť čo najširší okruh autorov zamyslieť sa nad významom vedy. Návšteva profesora Kipa Thorna na Slovensku je pre našu krajinu, a najmä jej vedeckú komunitu, obrovská česť. Objav gravitačných vĺn, za ktorý mu bola udelená Nobelova cena, je potvrdením platnosti Einsteinovej teórie relativity a otvára nové možnosti pozorovania vzdialeného vesmíru vrátane takých fenoménov, ako sú zrážky superhmotných čiernych dier,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko. „Tešíme sa na všetky prihlásené eseje a na prepájanie ideí zo sveta humanitných, technických, prírodných a iných vied. Túto súťaž vnímame ako jeden z krokov smerom k otváraniu sa synergiám a novým náhľadom na budúcnosť vedy,“ dodáva.

O Nadácii ESET 

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných desiatich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Viac informácií nájdete po kliknutí na nasledujúci link www.nadaciaeset.sk.

Zdroj: TS Seesame
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky