Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Excelentní vedci zo zahraničia prišli robiť výskum na Slovensko

VEDA NA DOSAH

Od minulého roka nastupuje na nové pracoviská 39 mladých výskumníkov a výskumníčok.

Ilustrácia vedcov v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Projekt SASPRO, ktorý spustila Slovenská akadémia vied (SAV) v roku 2015, má dnes svoje pokračovanie. Do SASPRO 2 sa tentoraz zapojili aj Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského. Od minulého roka postupne nastupuje na nové pracoviská 39 mladých výskumníkov a výskumníčok – 19 z nich bude pracovať v SAV, 10 na STU a 10 na UK v Bratislave.

Vedcov láka zo zahraničia na Slovensko predovšetkým atraktívny plat, vlastný výskumný tím a slušne vybavené pracoviská, ktoré sú v akadémii a univerzitách štandardom vďaka štrukturálnym fondom. Veľkou výhodou pre nich je, že si môžu vybrať vlastnú výskumnú tému a priniesť spoločnosti originálne výsledky.

Výskumy úspešných žiadateľov a žiadateliek sú zamerané napríklad na vývoj nových onkologických diagnostických postupov využívajúcich umelú inteligenciu, kontrolu správania tse-tse múch, meranie a modelovanie svetelného znečistenia či získanie poznatkov o nových terapeutických možnostiach na prevenciu a liečbu diabetu.

„Štipendistom programu SASPRO vytvárame špičkové podmienky, no zároveň od nich očakávame vysokú kvalitu. Benefity tohto úspešného projektu vidíme vo výsledkoch práce prvých absolventov SASPRO, ktorí sú dnes v ústavoch lídrami špičkových vedeckých tímov a dosahujú svetové výsledky v oblastiach, ktoré skúmajú,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Zapojenie najväčších slovenských univerzít do projektu je pozitívnou novinkou. Štipendisti tak budú pôsobiť nielen na pracoviskách SAV, ale ich výskumné tímy sa rozrastú i do prostredia vysokých škôl. Ďalšou novinkou je možnosť pôsobenia vedcov i vo firmách, a to v období trvania od jedného do troch mesiacov.

Podľa Šajgalíka tak budú mať jedinečnú príležitosť overiť aplikovateľnosť svojho výskumu priamo v praxi.

Program SASPRO umožňuje vedcom uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je nijako obmedzená. Projekt bol podporený v rámci výzvy programu Horizont 2020 v kategórii Marie Skłodowska-Curie Actions – COFUND približne deviatimi miliónmi eur.

SAV plánuje podľa slov jej predsedu požiadať o podporu taktiež Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Práve v tejto dobe, keď je silná spoločenská objednávka, aby sa kolegovia, ktorí trávili dlhý čas v zahraničí, vrátili na Slovensko, považujeme za celkom racionálne obrátiť sa aj na ministerstvo, aby nás v tejto aktivite podporilo. V porovnaní s ďalšími programami, ktoré sa chystajú, sme už totiž v realizačnej fáze,“ poznamenal Šajgalík.

V tejto chvíli však ministerstvo požiadali iba verbálne. „Zatiaľ fungujeme z vlastných rozpočtov, no čaká nás stretnutie s kolegami z univerzít, s ktorými by sme chceli vyprodukovať žiadosť ohľadom príspevku na projekt SASPRO. Už máme naplnené stavy a budeme potrebovať peniaze na celý rok,“ uzavrel predseda SAV.

Zdroj: TS SAV, tlačová konferencia

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky