Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

SAV úspešne bojuje proti odlivu mozgov do zahraničia

Monika Tináková

predseda SAV počas tlačovej konferencie k téme projektov SASPRO

Slovenská akadémia vied začala v roku 2014 pripravovať úspešný projekt SASPRO, ktorý prilákal na Slovensko zahraničných vedcov, ale aj Slovákov, ktorí robili výskum v iných krajinách. 22 zahraničných vedcov a 16 Slovákov pracuje od roku 2016 na výskumných projektoch SAV a mnohí z nich sa netaja tým, že chcú v krajine zostať a zastabilizovať sa. Príkladom je aj Andrea Bábelová z Biomedicínskeho centra SAV, ktorá sa venuje výskumu nanoliečiv. Vďaka programu SASPRO sa jej podarilo na Slovensku zastabilizovať, vytvoriť si vlastný výskumný tím a v našich podmienkach úspešne využíva skúsenosti, ktoré si priniesla zo zahraničia.

„Na SAV som prišla po 10 rokoch výskumnej práce v Nemecku s cieľom pracovať na projekte, na ktorý som získala podporu programu SASPRO. Môj výskum je zameraný na oblasť nanomedicíny. Nanotechnológie sa dostávajú do všetkých oblastí nášho života, no zatiaľ nevieme, ktoré nanomateriály sú pre nás bezpečné, a ktoré naše zdravie poškodzujú,“ tvrdí Andrea Bábelová z Biomedicínskeho centra SAV.

Andrea sa špecializuje na skúmanie obličiek a na účinky liekov a ich bezpečnosť pre zdravie pacientov. Cieľom je vyvinúť nanoliečivá, ktoré budú pre pacienta nezávadné, bez vážnych vedľajších účinkov. Mladá výskumníčka vidí veľký potenciál v mladých ľuďoch, ktorí robia vedu na Slovensku a práve program SASPRO vníma ako prostriedok na pritiahnutie ľudí so skúsenosťami, ktorí nám môžu ukázať funkčný model vedeckého bádania. Po skončení programu uvažuje nad tým, že by zostala doma.

„Každý si musí nájsť také miesto na život, kde bude šťastný. Kto sa chce vrátiť na Slovensko, ja určite odporúčam prísť a nebáť sa začať robiť veci podľa seba a podporiť našu vedu. A tí, ktorí sa rozhodli ostať vonku, nech ostanú, len nech nezabudnú odkiaľ prišli a nech šíria dobré meno a podporujú spoluprácu zahraničných kolegov s nami, čo je pre nás tiež absolútne dôležité,“ dodala Andrea Bábelová.

Oleksandra Ivanová je astronomička, ktorá pôsobila na výskumnom pracovisku v Kyjeve. Vo svojom výskume sa venuje fyzikálnym vlastnostiam nových komét. Tvrdí, že k tejto téme prináša veľa nových poznatkov aj sonda Rosetta, ktorá skúmala z malej vzdialenosti periodickú kométu Čuryumov Gerasimenko. Olexandra na tomto výskume spolupracuje.

„Počas môjho pobytu som od začiatku roka 2016 so spolupracovníkmi odovzdala do tlače 16 vedeckých článkov, ktoré už boli publikované alebo sú v tlači v medzinárodne cirkulovaných časopisoch (Icarus, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Planetary and Space Science, atď.). Spolupracujem s vedcami z rôznych krajín a aj práca s kolegami z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici je veľmi prospešná pre obidve strany. Pomáham im napríklad so zavedením polarimetrie ako metódy výskumu komét,“ tvrdí Oleksandra Ivanova z Astronomického ústavu SAV.

predseda SAV spolu s vedcami počas tlačovej konferencie k téme projektov SASPRO

Dirk Dalberg sa narodil v Nemecku, no pre svoj výskum si vybral naše dejiny70-tych a 80-tych rokov 20. storočia, konkrétne politické myslenie českého a slovenského disentu v tomto období. Jeho projekt pomôže lepšie pochopiť obdobie tzv. reálneho socializmu, čo je zároveň kľúčom k lepšiemu pochopeniu súčasných politických a spoločenských vývojov na Slovensku.

SASPRO je program Slovenskej akadémie vied zameraný na mobilitu vedcov zo zahraničia a táto schéma je dnes v našich podmienkach najúčinnejším prostriedkom, ako bojovať proti odlivu mozgov do zahraničia. Program vznikol na základe projektu spolufinancovaného EÚ zo 7. rámcového programu – Akcií Marie Curie – schémy Ľudia. SAV sa v tomto roku uchádza o podobný program v rámci programu Horizontu 2020 v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

„Tento projekt považujeme za jeden z významných krokov, ktorý bojuje proti tomu, aby od nás mladí ľudia odchádzali a navyše získavame sem kvalitných ľudí zo zahraničia, pretože vedecká práca je práca, ktorá nepozná národnosti. Čiže veda tiež nemá prívlastok, či je slovenská, alebo iná, veda je len kvalitná, alebo taká, ktorá sa moc nedarí,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Vlado Šimíček, SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky