Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zlá správa pre podvodníkov – chystá sa rozsiahla reforma systému DPH v EÚ

VEDA NA DOSAH

Infografika: Let´s stop VAT fraud

Na úrovni Európskej únie spôsobujú cezhraničné podvody s DPH výpadok daňových príjmov vo výške približne 50 miliárd EUR ročne. Návrh rozsiahlej reformy DPH z dielne Európskej komisie by mal podľa očakávaní znížiť objem cezhraničných podvodov s DPH o približne 80 %.

Spoločný systém DPH (daň z pridanej hodnoty) zohráva na európskom jednotnom trhu významnú úlohu. Prvá smernica, ktorá má súvis so systémom DPH pochádza z roku 1967. Pôvodným cieľom zavedenia tohto systému bolo zrušiť dane z obratu, ktoré narúšali hospodársku súťaž a brzdili voľný pohyb tovaru, ako aj odstránenie daňových kontrol a formalít na vnútorných hraniciach. DPH je dôležitým a rastúcim zdrojom príjmov v EÚ – v roku 2015 predstavovala viac než 1 bilión EUR, čo zodpovedá 7 % HDP Únie. DPH tvorí základ aj jedného z vlastných zdrojov príjmov EÚ. Keďže ide o daň zo spotreby, patrí k formám zdaňovania, ktoré najviac podporujú rast, uvádza sa v tlačovej správe z 5. 10. 2017.

Systém DPH aj napriek mnohým reformám už nedokáže držať krok s výzvami súčasnej globálnej, digitálnej a mobilnej ekonomiky. Súčasný systém DPH pochádza z roku 1993 a mal byť len prechodným systémom. Systém je fragmentovaný, príliš zložitý vzhľadom na čoraz väčší počet cezhranične pôsobiacich podnikov a ponecháva veľa priestoru na podvody: k domácim a cezhraničným transakciám sa pristupuje odlišne, pričom v rámci jednotného trhu sa tovar alebo služby môžu nakupovať bez DPH.

Komisia sa sústavne usiluje o presadenie reformy systému DPH. Pokiaľ ide o DPH, pre podniky obchodujúce v celej EÚ sú hranice stále súčasťou ich každodenného života. Súčasné pravidlá DPH sú jednou z posledných oblastí, kde právo Únie nie je v súlade so zásadami, na ktorých sa zakladá jednotný trh.

Európska komisia navrhuje rozsiahlu reformu systému DPH v EÚ a predstavila plány na najväčšiu reformu pravidiel EÚ v oblasti DPH za posledných 25 rokov. Táto reforma by zlepšila a zmodernizovala systém, a to tak pre vlády, ako aj pre podniky. Celkový výpadok príjmov z DPH každoročne prekračuje 150 miliárd EUR, čo sú príjmy, ktoré by členské štáty mohli použiť na školy, cesty a zdravotnú starostlivosť. Odhaduje sa, že z tejto sumy zhruba 50 miliárd EUR (t. j. 100 EUR na občana EÚ ročne) možno pripísať cezhraničným podvodom v oblasti DPH. Tieto prostriedky sa možno používajú na financovanie zločineckých skupín, ako aj terorizmu. Podľa odhadov by sa vďaka navrhovanej reforme táto suma znížila o 80 %.

Systém by bol vďaka navrhovanej reforme DPH aj odolnejší a jednoduchší na využívanie pre podniky. Cieľom Komisie je systém DPH, ktorý európskym podnikom pomôže využívať všetky výhody jednotného trhu a konkurovať na svetových trhoch. Podniky obchodujúce so zahraničím musia v súčasnosti znášať o 11 % vyššie náklady na dodržiavanie predpisov než podniky, ktoré obchodujú iba na domácom trhu Zjednodušením a modernizáciou systému DPH by sa tieto náklady mali znížiť približne o 1 miliardu EUR.

Konečný systém DPH, ktorý by bol vhodne uspôsobený pre jednotný trh, je dlhodobým záväzkom Európskej komisie. V akčnom pláne v oblasti DPH z roku 2016 bola podrobne vysvetlená potreba zaviesť jednotný európsky priestor v oblasti DPH, ktorý by bol jednoduchší a odolný voči podvodom.

Komisia navrhuje zásadne zmeniť súčasný systém DPH, a síce tak, že predaj tovaru medzi dvoma krajinami EÚ sa bude zdaňovať rovnakým spôsobom ako tovar predávaný v jednotlivých členských štátoch. Vytvorí sa tak nový a konečný systém DPH v EÚ.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Viac informácií:

Otázky a odpovede k rozsiahlej reforme DPH (EN)

Dokument – (Návrh rozsiahlej reformy DPH)

Tlačová správa

Infografika: priložené video

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky