Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nové a zjednodušené pravidlá verejného obstarávania EÚ

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Časť obálky publikácie

Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe a o predchádzaní najbežnejším chybám v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov je najnovšie vydanie predkladanej publikácie.

V nadväznosti na veľký úspech prvého vydania, ktoré bolo stiahnuté viac než 70 000-krát, vám s veľkou radosťou Obálka publikáciepredstavujeme novú a aktualizovanú verziu príručky Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe o predchádzaní najbežnejším chybám v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

V tomto zlepšenom dokumente sa zohľadňujú nové a zjednodušené pravidlá verejného obstarávania EÚ a prvé priame skúsenosti s ich vykonávaním v praxi. Cieľom je poskytnúť podporu úradníkom, ktorí majú na starosti verejné obstarávanie v členských štátoch, regiónoch a mestách Európy, previesť ich jednotlivými krokmi procesu, poukázať na oblasti, v ktorých zvyčajne dochádza k chybám, a ukázať, ako im možno predchádzať. Efektívne, účinne, transparentne a odborne zvládnuté verejné obstarávanie je mimoriadne dôležité na posilnenie jednotného trhu a stimulovanie investícií v Európskej únii. Zároveň je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie prínosov politiky súdržnosti pre európskych občanov a podniky. Toto aktualizované usmernenie vypracovali útvary Komisie zapojené do verejného obstarávania, a to po konzultácii s odborníkmi na verejné obstarávanie v členských štátoch.
Tvorí súčasť  ambiciózneho akčného plánu v oblasti verejného obstarávania a prispieva k cieľom nedávno prijatého balíka EÚ pre verejné obstarávanie.

Tento dokument obsahuje usmernenie, ako predísť chybám, ktoré sa často vyskytujú pri verejnom obstarávaní v prípade projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Účelom tohto dokumentu je uľahčiť vykonávanie operačných programov a podporovať osvedčené postupy. Nie je právne záväzný, no jeho cieľom je poskytnúť všeobecné odporúčania a odzrkadliť najlepšie postupy.

Publikáciu si môžete stiahnuť zo stránky EU Bookshop.

Ďalšie informácie o pravidlách obstarávania

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaTpri CVTI SR

Zdroj: Publikácia Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe (EU Bookshop)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky