Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Minimum teórie, skúškou je trh

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Univerzitný predmet, kde sa rodia startupy. Popri predmetoch v rámci zvolených študijných programov si môžu študenti Žilinskej univerzity (UNIZA) zaradiť do svojho rozvrhu aj jeden špeciálny predmet. Je otvorený študentom všetkých ročníkov bez ohľadu na fakultu či zameranie, ktoré študujú. Predmet Povolanie podnikateľ môže absolvovať každý. Jedinou podmienkou je chuť a snaha pracovať na svojom vlastnom podnikateľskom nápade.

Študenti môžu využiť konzultácie expertov z praxe, ktorí väčšinou poradia s programovaním aplikácie, marketingom, prípravou business plánu. „Vyučovanie predmetu je postavené na najnovších metodikách, ktoré pomáhajú pri rozvoji startupov na celom svete. Dôležité je, že študenti majú čo najmenej teórie a získané poznatky od konzultantov hneď aplikujú v praxi. Musia sa so svojím nápadom hneď od začiatku podrobiť skúške, ktorou je trh,“ vysvetľuje koordinátor predmetu Ing. Andrej Rybovič, MSc. Väčšina študentov si mysli, že samotný nápad je úspech. „Nie je to celkom pravda, samotný nápad je len 10% úspechu. Dôležitá je realizácia a overenie na trhu,“ dopĺňa Andrej Rybovič.

Študent Žilinskej univerzity Ján Sopko absolvoval predmet v akademickom roku 2015/2016: „Povolanie podnikateľ na predmete "Povolanie podnikateľ"hodnotím veľmi pozitívne, bol jedným z najzaujímavejších predmetov prvého semestra 2. ročníka. Získal som skúsenosť ako navrhnúť spoločný projekt, pracovať v tíme, ako si určiť priority pri začínajúcom podnikateľskom projekte“. Predmet absolvovala aj študentka Fakulty riadenia a informatiky Mária Demjanovičová, zakladateľka úspešného startupu PURE JUNK. Tím mladých ľudí navrhuje a vyrába nábytok a doplnky z recyklovaných materiálov. Nedávno získala  Mária Demjanovičová so svojím startupom v súťaži Študentská podnikateľská cena 2015 cenu ministra školstva v kategórií najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh. Ďalšími zaujímavými projektmi, na ktorých pracovali študenti UNIZA počas predmetu Povolanie podnikateľ sú napr. kompostuj.me, climbguide.sk a sportpass.me.

„Dvojsemestrálny celouniverzitný predmet Povolanie podnikateľ rozvíja u študentov kreatívne myslenie, vzájomnú komunikáciu, obchodné i organizačné zručnosti. Spolupracujú s mentormi a počas procesu premeny dobrého nápadu na reálny produkt či službu, získavajú dôležité skúsenosti, ktoré ocenia pri vlastnom podnikaní alebo v budúcom zamestnaní. Teší nás, že predmet je u študentov každým rokom populárnejší,“ uviedol prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Predmet zastrešuje Katedra makro a mikroekonomiky Fakulty riadenia a informatiky UNIZA spolu s Vedecko-technologickým parkom Žilina. Vyučujúcimi sú externí konzultanti, ktorí pomáhajú s rozpracovaním nápadov mladých ľudí, ktorým nechýba ambícia uspieť na trhu.

Informácie o predmete

 

O čom bol Startup program Povolanie podnikateľ 2014?

 

Autor: Ing. Katarína Géčová, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing, Žilinská univerzita v Žiline

Foto: ŽU v Žiline

Uverejnila: ZVČ

 

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.