Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hľadajú sa najlepšie inovačné riešenia v oblasti cirkulárnej ekonomiky

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: recyklácia; Pixabay.com /annca/

Cieľom cirkulárnej ekonomiky je efektívne využívanie a recyklácia surovín. Cirkulárna ekonomika nezahŕňa iba oblasti recyklácie a zneškodňovania odpadu a škodlivín, primárne kladie dôraz na udržateľné využitie zdrojov v uzavretom cykle. Snahou cirkulárnej ekonomiky je predĺženie životného cyklu výrobkov a komponentov tak, aby sa konečný proces recyklácie uskutočnil čo najneskôr a zároveň čo najefektívnejšie.

Inovácie a výskum v tejto oblasti sa zameriavajú na postupnú optimalizáciu procesov s cieľom znížiť spotrebu surovín a odpadu na minimum. V rámci projektu MOVECO (Dunajský nadnárodný program) bude počas jari 2019 udelená inovačná cena Innovation Award produktom a službám z oblasti cirkulárnej ekonomiky. Je otvorená uchádzačom zo všetkých priemyselných odvetví a ekonomických sektorov za účelom zvýšenia povedomia verejnosti o tomto rozvíjajúcom sa ekonomickom modeli. 

„Cieľom konceptu cirkulárnej ekonomiky je dosiahnuť čo najdlhšie udržanie surovín a materiálov v ekonomike, šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu. Jeho súčasťou sú aj zmeny vo výrobe, spotrebe a nakladaní s odpadmi,“ uvádzajú organizátori súťaže.

Príležitosť prezentovať svoje produkty a služby širokej verejnosti aj vďaka oceneniu MOVECO Innovation Award 2019 dostanú kreatívne a perspektívne spoločnosti a ich biznis modely z partnerských krajín Rakúska, Nemecka, Slovinska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Bulharska, Srbska a Rumunska. Na Slovensku je kontaktným bodom pre projekt a ocenenie Slovak Business Agency. Podmienkou zaradenia do súťaže je dostupnosť produktov a služieb na trhu (nemôže ísť o výrobky a služby, ktoré ešte neboli uvedené na trh). Účasť je bezplatná. 

Prihlásiť sa môžete v nasledujúcich kategóriách MOVECO Innovation Award:

Produkt roka 2019 – mikropodniky (< 9 zamestnancov)
Produkt roka 2019 – malé podniky (< 49 zamestnancov)
Produkt roka 2019 – stredné podniky (< 249 zamestnancov)
Cirkulárny dizajn roka 2019
Cirkulárna inovácia roka 2019

Podať prihlášku do súťaže je možné prostredníctvom  webovej stránky www.cleantech-cluster.at/moveco. On-line žiadosť môžete posielať do polovice februára 2019. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční počas záverečnej konferencie projektu MOVECO v máji 2019 v rakúskom Linzi.

Projekt MOVECO, financovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu, zvyšuje povedomie o cirkulárnej ekonomike medzi spoločnosťami, výskumnými inštitúciami, verejnými orgánmi, agentúrami pre hospodársky rozvoj a občanmi. Dvanásť projektových a štyria asociovaní partneri z desiatich krajín Dunajského regiónu od decembra 2016 spolupracujú  na tom, aby podporili poznatky o cirkulárnej ekonomike a zlepšili rámcové podmienky pre cirkulárne produkty a biznis modely v Dunajskom regióne. Projekt koordinuje Slovinská obchodná a priemyselná komora.

Projekt MOVECO nedávno spustil virtuálne trhovisko s názvom „Danube Goes Circular“ na výmenu materiálov a výrobkov. Táto platforma umožňuje spoločnostiam a výskumným inštitúciám z krajín Dunajského regiónu výmenu produktov, materiálov a zdrojov na opätovné použitie a budovanie siete pre spoluprácu za účelom podpory cirkulárnej ekonomiky. Okrem platformy vznikol pod hlavičkou projektu MOVECO balíček inovačných nástrojov v cirkulárnej ekonomike. Tento balíček ponúka prehľad princípov cirkulárnej ekonomiky vrátane rôznych vzdelávacích materiálov, informácií o možnostiach spolupráce a finančných nástrojov v cirkulárnej ekonomike, ako aj hodnotenia pre cirkulárne projekty.

Slovak Business Agency v rámci medzinárodného projektu MOVECO organizuje jedinečnú výstavu cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Koná sa do 28. februára. Témou výstavy je predstavenie inovatívnych a inšpiratívnych príkladov dobrej praxe v oblasti cirkulárnej ekonomiky predovšetkým zo Slovenska, ale aj zahraničných krajín (Slovinsko a Nemecko).

Popri výstave sú organizované sprievodné podujatia (prednášky, diskusie alebo workshopy) na tému cirkulárnej ekonomiky zamerané aj na potreby podnikateľov alebo univerzít.

 

Informácie poskytla: Jana Bieliková, Head of International Projects Dept., Slovak Business Agency

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /annca/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky