Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Euro slávi už svoje dvadsiate narodeniny

VEDA NA DOSAH

The #EUROat20 logo

Presne pred 20 rokmi, 1. januára 1999, 11 krajín EÚ zaviedlo spoločnú menu – euro, a prijalo spoločnú menovú politiku pod vedením Európskej centrálnej banky.

I keď je euro stále mladé, v súčasnosti je menou už 340 miliónov Európanov v 19 členských štátoch. Európskym domácnostiam, podnikom aj vládam prinieslo hmatateľné výhody: stabilné ceny, nižšie transakčné náklady, chránené úspory, transparentnejšie a konkurenčnejšie trhy a väčší objem obchodu. Asi 60 krajín na celom svete rozličnými spôsobmi naviazalo svoju menu na euro a my dokážeme urobiť a aj robíme viac pre to, aby euro zohrávalo na medzinárodnej scéne plnohodnotnú úlohu. Očakáva sa, že do eurozóny vstúpia aj ďalšie členské štáty, keď splnia požadované kritériá.

Európska komisia oslávila mimoriadnu cestu eura ešte 3. decembra 2018 v Bruseli. Na výročnom podujatí sa zúčastnilo 170 účastníkov vrátane: novinárov, akademických pracovníkov, mimovládnych organizácií, súkromného a verejného sektora. Výročná udalosť bola tiež príležitosťou na spustenie webovej stránky euroat20 a komunikačnej kampane.

Narodeninová torta EURO Zdroj: http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?sitelang=en&ref=038919#3Z histórie

Zavedenie eura bolo zavŕšením dlhej cesty, ktorá sa začala dávno predtým. Celosvetové menové turbulencie v 70. a 80. rokoch 20. storočia ukázali zraniteľnosť jednotlivých európskych krajín a vyžadovali si európske riešenia. Po zavedení jednotného trhu by navyše prácu a obchod zjednodušilo, ak by Európania začali používať jednotnú menu. Po desaťročiach počiatočných diskusií o možnostiach vytvorenia hospodárskej a menovej únie bol v roku 1988 zriadený Delorsov výbor. Pod vedením vtedajšieho predsedu Komisie Jacqua Delorsa výbor skúmal konkrétne, postupné kroky smerujúce k tejto jednotnej mene. Tá sa následne zrodila vďaka dohode politických lídrov podpísanej v roku 1992 v Maastrichte, stavajúc na správe Delorsovho výboru a nadväzujúcich rokovaniach. Podpis Maastrichtskej zmluvy predstavoval symbolický okamih na ceste k euru. V roku 1994 začal Európsky menový inštitút (EMI) vo Frankfurte prípravné práce smerujúce k tomu, aby mohla Európska centrálna banka (ECB) prevziať zodpovednosť za menovú politiku v eurozóne. Následne 1. júna 1998 ECB začala fungovať.

Euro je druhá najpoužívanejšia mena na svete

Euro prešlo od prvých rokovaní koncom 60. rokov 20. storočia dlhú cestu a stalo sa menou 340 miliónov Európanov, ktorú používa ďalších 175 miliónov ľudí na celom svete. Je to druhá najvýznamnejšia medzinárodná mena, ktorú využíva alebo na ňu naviazalo svoju menu asi 60 krajín. Pre medzinárodné centrálne banky predstavuje bezpečného uchovávateľa hodnoty, využíva sa pri vydávaní dlhových nástrojov na celom svete a je všeobecne akceptované v medzinárodných platbách.

Desať rokov po finančnej kríze, ktorá otriasla svetom, je štruktúra európskej hospodárskej a menovej únie citeľne silnejšia, no v tejto oblasti zostáva ešte veľa práce. V decembri sa lídri EÚ dohodli, že súčasťou tejto cesty bude aj práca na posilnení medzinárodnej úlohy eura.

Jednotná mena v prospech všetkých Európanov

Podpora eura zo strany verejnosti v EÚ je stabilne vysoká, a to najmä v krajinách, ktoré už euro používajú. Podľa 74 % respondentov z celej eurozóny je euro pre EÚ prínosom. Toto číslo vyrovnáva minuloročný rekord a potvrdzuje, že verejná podpora eura je najsilnejšia od roku 2002, keď sa začali realizovať prieskumy. 64 % respondentov z celej eurozóny si tiež myslí, že euro je prínosom pre ich vlastnú krajinu. 36 % Európanov považuje euro za jeden z hlavných symbolov Európskej únie. Umiestnilo sa na druhom mieste hneď za „slobodou“. Európskym domácnostiam, podnikom aj vládam prinieslo viditeľné a veľmi praktické výhody: stabilné ceny, nižšie transakčné náklady, transparentnejšie a konkurenčnejšie trhy a väčší objem obchodu. Vďaka euru je cestovanie a bývanie v zahraničí ľahšie a úspory sú chránené.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

The #EUROat20: an extraordinary journey

Tlačová správa z 31. decembra 2018

Ďalšie informácie

Viac o príbehu a výhodách eura

Bleskový prieskum Eurobarometra: podpora eura stabilne na historicky najvyššej úrovni

História eura a Európskej centrálnej banky

Archívne videozáznamy a fotografie: #EUROat20 & história eura

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky