Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu na pamiatku Alfreda Nobela za ekonómiu získali Ben Bernanke, Douglas Diamond a Philip Dybvig

VEDA NA DOSAH

Udelili im ju za to, že výrazne zlepšili naše chápanie úlohy bánk v ekonomike, najmä počas finančných kríz.

Ben Bernanke, Douglas Diamond a Philip Dybvig. Ilustrácia: Niklas Elmehed. Zdroj: ©Nobel Prize Outreach

Ben Bernanke, Douglas Diamond a Philip Dybvig. Ilustrácia: Niklas Elmehed. Zdroj: ©Nobel Prize Outreach

Švédsky Karolínsky inštitút dnes 10. októbra 2022 o 11.45 hodine oznámil, že Cenu za ekonómiu pod názvom Cena za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela v tomto roku získavajú Ben Bernanke, Douglas Diamond a Philip Dybvig. Dôležitým zistením v ich výskume je, prečo je životne dôležité vyhnúť sa krachom bánk.

Cena za ekonomické vedy nie je Nobelovou cenou, ale Švédska národná banka ju udeľuje spolu s Nobelovými cenami od roku 1968. Aj keď sa nevypláca z Nobelovho fondu, v roku 1968 bolo rozhodnuté, že už nebudú zavedené žiadne ďalšie ceny „na pamiatku Alfreda Nobela“.

Ben S. Bernanke (69) je výskumníkom Brookingsovho inštitútu, neziskovej organizácie pre výskum v oblasti ekonómie.

Douglas W. Diamond (69) je profesorom finančníctva na Chicagskej obchodnej univerzite.

Philip H. Dybvig (67) je profesorom bankovníctva a finančníctva na Washingtonovej univerzite v St. Louis.

Títo traja odborníci položili základy modernému bankovému výskumu, ktorý objasňuje, prečo máme banky, ako možno v krízach znížiť ich zraniteľnosť a ako krachy bánk finančné krízy ešte zhoršujú.

Aby ekonomika fungovala, úspory musia smerovať do investícií. Je tu však konflikt. Sporitelia chcú mať v prípade neočakávaných výdavkov okamžitý prístup k svojim peniazom, zatiaľ čo podniky a majitelia nehnuteľností potrebujú zabezpečenie, že nebudú nútení splatiť svoje pôžičky predčasne.

Obrázok ilustruje krach bank a ľudí, ktorí z nej utekajú s peniazmi. Ilustrácia: Johan Jarnestad. Zdroj: Kráľovská švédska akadémia vied.

Ilustrácia: Johan Jarnestad. Zdroj: Kráľovská švédska akadémia vied

Diamond a Dybvig vo svojej teórii ukazujú, ako banky ponúkajú optimálne riešenie tohto problému. Tým, že banky konajú ako sprostredkovatelia, ktorí prijímajú vklady od mnohých sporiteľov, môžu vkladateľom umožniť prístup k ich peniazom, keď si to želajú, a zároveň ponúkať dlžníkom dlhodobé pôžičky.

Ich analýza však tiež ukázala, ako kombinácia týchto dvoch aktivít robí banky zraniteľnými voči fámam o ich bezprostrednom kolapse. Ak sa veľké množstvo sporiteľov súčasne rozbehne do banky, aby si vybralo svoje peniaze, z fámy sa môže stať samonaplňujúce sa proroctvo – a banka skolabuje.

Tejto nebezpečnej dynamike možno zabrániť prostredníctvom vlády, ktorá poskytuje poistenie vkladov a pôsobí ako veriteľ poslednej inštancie pre banky.

Diamond demonštroval ďalšiu spoločensky dôležitú funkciu bánk. Ako sprostredkovatelia medzi mnohými sporiteľmi a dlžníkmi sú banky vhodnejšie na posúdenie úverovej bonity dlžníkov a zabezpečenie toho, aby sa pôžičky použili na dobré investície.

Ben Bernanke analyzoval Veľkú hospodársku krízu v 30. rokoch minulého storočia, najhoršiu hospodársku krízu v modernej histórii. Okrem iného ukázal, že výbery z bánk boli rozhodujúcim faktorom pri jej prehlbovaní a predlžovaní. Keď sa banky zrútili, cenné informácie o dlžníkoch sa stratili a nedali sa rýchlo obnoviť. Schopnosť spoločnosti smerovať úspory do produktívnych investícií sa tak výrazne znížila.

„Tým, že laureáti pochopili tieto javy, zlepšili našu schopnosť vyhnúť sa vážnym krízam a drahým záchranným balíkom,“ zdôvodnil ich ocenenie Tore Ellingsen, predseda výboru pre cenu za ekonomické vedy.

Udelenie Ceny na pamiatku Alfreda Nobela za ekonómiu je spojené s finančnou odmenou desať miliónov švédskych korún, čo je približne 917 000 eur. Suma sa rovným dielom rozdelí medzi troch finalistov.

Zdroj: Nobel Prize
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky