Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

3. tréningová perióda programu Playpark Bratislava sa práve začína. Zapojte sa

VEDA NA DOSAH

súťaž Playpark

Máte skvelý nápad a uvažujte ako a kde ho zrealizovať? Práve pre vás je tu program Playpark Bratislava a jeho 3. tréningová perióda: november 2018 – apríl 2019. Neváhajte zapojiť sa a získajte miesto v priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) na 6 mesiacov, ďalej účasť na 7 praktických workshopoch podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v siedmich krajinách EÚ, 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Rijeke, ale aj mentoring a mnohé iné. Vybraných bude 15 účastníkov.

Vybraní účastníci získajú miesto pre zvyšovanie svojich zručností v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 krajinách EÚ – v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

O vstup do programu Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Záujemca o účasť v programe Playpark Bratislava má vyplniť a odoslať elektronickú žiadosť so svojim podnikateľským nápadom.

Možnosť prihlásiť

Pri vstupe do Playparku úspešný uchádzač podpísaním zmluvy o členstve deklaruje svoj záväzok absolvovať tréningový program a využívať výhody poskytované v rámci tohto programu za účelom skvalitnenia a rozšírenia svojho vedomostného obzoru v podnikateľskej oblasti. Zároveň nasmeruje svoj inovatívny zámer k dosiahnutiu hlavných výstupov programu. Počas tréningovej periódy má úspešný uchádzač za úlohu napísať stručný podnikateľský model v slovenskom a anglickom jazyku, vytvoriť atraktívne 2-minútové investor pitch video v anglickom jazyku, no tiež prezentovať svoj podnikateľský nápad na regionálnej súťaži Playpark Bratislava Pitching Finals aj pred investormi v anglickom jazyku.

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí „Pitching Finals“ vo Viedni na jar 2019!

Traja najúspešnejší účastníci získajú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network), ktorá podporuje študentov, absolventov vysokých škôl, budúcich podnikateľov a iných nepodnikateľov s inovatívnym podnikateľským nápadom.

Viac informácií o projekte Playpark

www.sbagency.sk/playpark

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERIecon.html

https://www.ceriecon.eu

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.sbagency.sk/playpark#.W9dsE_ZFzIU

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnil: LČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky