Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dvadsať miliónov voľne dostupných vedeckých článkov

VEDA NA DOSAH

logo unpaywall

Vedecká komunita nevyhnutne potrebuje prístup k relevantným elektronickým zdrojom. Prístup k takýmto zdrojom poskytujú špecializované spoločnosti za nemalú úplatu. V poslednom období sa vedecké inštitúcie, vysoké školy a aj vedecké knižnice mobilizovali vo viacerých krajinách a dávali najavo svoju nespokojnosť s cenovou politikou týchto spoločností. V niektorých prípadoch išli až tak ďaleko, že odmietli zaplatiť predplatné a začali vyjednávať (Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Švédsko, Kórea, Fínsko…) [1] a pri vyjednávaní zaznamenali aj čiastkové úspechy. To by mohol byť aj návod pre Slovensko, lepšie povedané pre krajiny V4, ktoré sa svojou „populačnou” veľkosťou približujú k Nemecku. Na úrovni V4 by bolo potrebné vystúpiť s iniciatívnym návrhom v tomto smere, získať podporu, stanoviť ciele a začať vyjednávať.

Ďalším zdrojom prístupu k elektronickým zdrojom pre vedeckú komunitu sú voľne dostupné (open access) vedecké články, tie však nie sú koncentrované na jednom mieste. Pozitívny krok v tomto smere urobila spoločnosť Unpaywall, ktorá má vo svojej databáze sústredené voľne dostupné vedecké články. O kvalite databázy svedčí aj fakt, že majú o ňu záujem aj spoločnosti poskytujúce prístup k elektronickým zdrojom.

Bezplatná služba od Unpaywall vyhľadáva voľne dostupné vedecké články a prezentuje aj dokumenty, ku ktorým bol prístup obmedzený len pre predplatiteľov, ale pritom sú voľne dostupné na iných webových stránkach.

Unpaywall pozostáva z databázy, ktorá obsahuje takmer 20 miliónov voľne dostupných vedeckých článkov, čo predstavuje takmer 27 % všetkých vedeckých časopiseckých článkov, ktoré majú DOI (digital object identifier) z Crossref. Väčšina vedcov pristupuje k tejto databáze pomocou zásuvného modulu prehliadača (plug-in resp. extension), ktorý bol predstavený v roku 2017.

ilustračný obrázok: Unpaywall

Služba funguje tak, že hľadá unikátnu digitálnu značku hľadaného dokumentu – reťazec čísiel a písmen známych ako jeho DOI v databáze pozostávajúcej z 50 000 časopisov a repozitárov.

Spoločnosti prevádzkujúce známe vyhľadávacie nástroje pre vedu a výskum, začínajú využívať výhody služby Unpaywall. Unpaywall bude/je integrovaný do databáz Scopus, Web of Science, Dimensions, Impactstory s cieľom ich obohatenia. Pre vedu a výskum (ale aj pre iné odvetvia) to znamená, že budú mať k dispozícii podstatne viac voľne dostupných vedeckých článkov. Po Unpaywall integrácii stúpne počet voľne dostupných článkov vo Web of Science z 2,1 na 12 miliónov (takmer 6-násobný nárast) a v Scopuse z 1,5 na 7 miliónov (takmer 5-násobný nárast). Od svojho spustenia bola technológia spoločnosti Unpaywall integrovaná aj do mnohých discovery systémov univerzitných knižníc.

 

Spracoval: Július Kravjar, CVTI SR

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Holly, E. (2018). How Unpaywall is transforming open science, Nature 560, 290-291 (2018), doi: 10.1038/d41586-018-05968-3

 —————————————

[1] German Scientists Resign from Elsevier Journals’ Editorial Boards,
Germany vs Elsevier: universities win temporary journal access after refusing to pay fees,
South Korean universities vs Elsevier: the agreement was reached after long standoff
,
Dutch Universities, Journal Publishers Agree on Open-Access Deals
,
French Universities Cancel Subscriptions to Springer Journals
Sweden: Agreement with Elsevier cancelled over open access
Elsevier and the Finnish Consortium Collaborate on the Open Access Agreement

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky