Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chcete žiť lepšie? Učte sa anglicky!

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: EF SET Academic report https://www.efset.org/research/

Stredná Európa sa stáva pre investorov čoraz atraktívnejším obchodným uzlom, a to aj vďaka vysokej úrovni znalosti angličtiny a relatívne nízkym nákladom. Slovensko je na chvoste v znalostiach angličtiny spomedzi krajín V4, ukazujú výsledky celosvetového prieskumu EF English Proficiency Index. Najlepšie v testovaní obstálo Poľsko, a to na 13. mieste. Popredné miesta v rebríčku obsadili krajiny ako Švédsko, Holandsko, Singapur či Nórsko.

Cena za neznalosť angličtiny je čoraz vyššia. Konštatuje to aj každoročný celosvetový prieskum znalosti angličtiny EF English Proficiency Index (EF EPI). Angličtina totiž otvára dvere k lepšej práci, ponúka nové možnosti osobného rozvoja a profesionálneho rastu a poskytuje prístup k informáciám z celého sveta.

Prieskum EF English Proficiency Index je čoraz viac citovaný ako referenčný zdroj novinárov, pedagógov, úradníkov a vedúcich podnikateľov. V poradí 8. vydanie EF EPI je založené na údajoch od viac ako 1 300 000 ľudí po celom svete, ktorí v roku 2017 absolvovali EF Standard English Test (EF SET). Venuje sa nielen samotnej úrovni znalostí angličtiny respondentov, ale aj rôznym oblastiam dopadu tejto znalosti, či neznalosti angličtiny na rôzne oblasti života. Či už návratnosti investície do angličtiny v podobe ekonomického rastu, vyššej konkurencieschopnosti, zvýšenej životnej úrovne alebo aj tomu, či hovoria anglicky lepšie ženy alebo muži.

Spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sme na chvoste

V poradí už 8. ročníka testovania znalosti angličtiny sa zúčastnili respondenti z 88 krajín sveta, vrátane Slovenskej republiky, ktorá sa umiestnila na 24. mieste so skóre 58,11. Susedná Česká republika dosiahla najlepší pokrok spomedzi všetkých krajín a zlepšila sa až o 2,12 bodov, pričom obsadila 20. miesto.

Úroveň znalostí angličtiny

 

Prečo by sa mali deti učiť angličtinu od útleho veku

Angličtina podporuje globálne investície, zlepšuje podnikateľské prostredie a prispieva k ekonomickému rastu spoločnosti. Doba, kedy sa znalosť angličtiny vyžadovala iba od topmanažérov, diplomatov alebo veľmi logicky prekladateľov, je nenávratne preč. Z týchto ako aj mnohých ďalších dôvodov investuje množstvo ľudí, ktorí chcú profesijne napredovať, či rodičia, ktorí majú záujem, aby ich dieťa hovorilo cudzím jazykom, do intenzívnej a kvalitnej výučby angličtiny, jazykových pobytov v zahraničí a online vzdelávacích programov“, hovorí Linda Pfefferová, manažérka EF Slovensko.

Počet nadnárodných spoločností na celom svete vzrástol medzi rokmi 2006 a 2016 o 25 %. Dnes je angličtina nielen jazykom biznisu, ale prenikla do všetkých oblastí nášho života. Personalisti potvrdzujú, že zamestnanci so slabou úrovňou angličtiny bývajú zriedkavejšie povyšovaní a zarábajú menej oproti kolegom, ktorí zvládajú angličtinu perfektne. Čoraz častejšie je neznalosť angličtiny bariérou k novému a lepšiemu zamestnaniu. Na svete tak pribúdajú školské systémy, ktore zahŕňajú výučbu angličtiny do povinných učebných osnov rovnako ako matematiku, či rodný jazyk a žiakov tak od útleho veku pripravujú na to, aby boli bez problémov schopní dorozumievať sa a pracovať v anglickom jazyku.

 Angličtina a jej vplyv na životnú úroveň

Angličtina odstraňuje bariéry, podporuje medzinárodnú výmenu a spája celý svet. Prieskum potvrdzuje silnú závislosť medzi znalosťou angličtiny a radom sociálnych a ekonomických ukazovateľov. Nie je žiadnym prekvapením, že exportne orientované ekonomiky majú vysokú úroveň angličtiny, keďže znalosť angličtiny dokázateľne zlepšuje inovatívnosť a priťahuje zahraničné investície. Existuje tiež priama korelácia medzi znalosťou angličtiny a kľúčovými rozvojovými ukazovateľmi vrátane úrovne príjmu, rovnosti a produktivity.

Rozdiely medzi ženami a mužmi, generačné rozdiely

Ženy majú lepšiu znalosť anglického jazyka vo všetkých krajinách bez ohľadu na región, bohatstvo alebo celkovú znalosť angličtiny. Toto tvrdenie dokazuje všetkých osem indexov EF EPI. Výskum ukázal, že ženy-študentky majú pri učení viac motivácie a sú ochotnejšie robiť chyby pri aktívnom využívaní jazyka. Ženy tvoria neodmysliteľnú súčasť kvalifikovanej pracovnej sily 21. storočia, v spoločnosti však žiaľ nevyužívajú ich potenciál naplno. V roku 2016 sa síce rozdiel medzi pohlaviami zmenšil, avšak v minulom roku opäť narástol. Rodové rozdiely v Európe sa zdvojnásobili, pričom skóre, ktoré v testovaní dosiahli ženy sa v porovnaní s minulým rokom zvýšilo o viac ako jeden bod, zatiaľ čo muži si mierne pohoršili. Rozdiel v anglických znalostiach medzi ženami a mužmi v Európe je dnes dvakrát väčší ako v Ázii a Latinskej Amerike,“ dodáva Linda Pfefferová, manažérka EF Slovensko.

Podrobné výsledky prieskumu, ktorého cieľom je otvoriť diskusiu o potrebe výučby angličtiny a jej propagácie ako globálneho jazyka, si môžete pozrieť tu.

 O indexe

THE EF STANDARD ENGLISH TEST (EF SET) EF SET je online test angličtiny, ktorý je zameraný na čítanie a počúvanie. Je to štandardizovaný, objektívne hodnotený test určený na klasifikáciu jazykových schopností účastníkov testovania, ktorý je navrhnutý tak, aby ohodnotil ich úroveň anglického jazyka na jednu zo šiestich úrovní stanovených v Spoločnom európskom referenčnom rámci (CEFR). EF SET je bezplatne dostupný komukoľvek. Na výpočet EF EPI skóre bola použitá 100 bodová stupnica EF SET. Regionálne priemery sú vážené podľa počtu obyvateľov. Ženy tvorili 60 % celkovej vzorky respondentov, priemerný vek dospelých respondentov bol 26 rokov, 86 % všetkých respondentov malo menej ako 35 rokov a 99 % bolo mladších ako 60 rokov.

Viac informácií o výskume a vývoji EF SET nájdete na stránke http://www.efset.org/research/.

 O EF EDUCATION FIRST

EF Education First je medzinárodná vzdelávacia spoločnosť, ktorá je zameraná na jazykové či akademické pobyty a kultúrnu výmenu. Spoločnosť EF bola založená v roku 1965 a má viac ako 500 škôl a kancelárií vo viac ako 50 krajinách na celom svete. EF je oficiálnym partnerom jazykového vzdelávania pre Letné olympijské a paralympijské hry Tokyo 2020. EF English Proficiency Index je zverejňovaný spoločnosťou Signum International AG.

 

Informácie poskytla: Anna Bielková, Grayling.com

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračný obrázok: EF SET Academic report

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky