Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako sa migranti uplatnia v našom regióne

Monika Tináková

Prichádzajú do krajín, o ktorých v mnohých prípadoch nič nevedia. Chcú si nájsť prácu, asimilovať sa, prípadne sa presunúť do inej krajiny. Pomôže im v tom Dunajský kompas, ktorý ich nasmeruje na miesto, kde by mohli nájsť uplatnenie, ale najmä nový domov. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied včera spustil aktualizovanú inovatívnu webovú stránku pre nových obyvateľov Slovenska alebo ktorejkoľvek krajiny podunajského regiónu. Podunajský kompas sústreďuje na jednom mieste informácie o pobyte, vzdelávaní sa, podnikaní, hľadaní si práce či učení sa úradného jazyka novej krajiny.

Podunajský kompas

„Celý ten projekt má viesť k lepšej koordinácií prístupu k informáciám – aj pre migrantov samotných, ale aj pre poskytovateľov tých informácií, čiže pre jednotlivé príslušné štátne inštitúcie. Odporúčame migrantom aj rôzne mimovládne organizácie. Veľkú úlohu tu zohráva samozrejme aj lokálna samospráva, miestna samospráva, ale aj medzinárodné organizácie. Takže celý ten balík poskytovateľov informácií smeruje k jednému cieľu, aby sa zvýšila úroveň informovanosti a aby sa poskytlo viacero kvalitnejších a aktuálnejších údajov pre tých, ktorí to potrebujú,“ povedal Boris Divínsky z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.

Do projektu sa zapojilo 8 krajín podunajského regiónu: Slovensko, Česko, Nemecko, Rakúsko, Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko a Maďarsko. Stránka obsahuje aj zrozumiteľné návody, ako postupovať na úradoch či aké formuláre použiť. Podunajský kompas v 6 kapitolách prehľadne a jednoducho prezentuje také aktuálne informácie, o ktoré majú migranti a zamestnávatelia tradične veľký záujem, napríklad z oblasti príchodu a pobytu, pracovného trhu, formy podnikania, vzdelávania, každodenného života, zdravotných služieb a výučby slovenčiny.

„Keďže portál je dominantne určený pre cudzincov, každá krajina má okrem svojho vlastného národného jazyka ešte 4 ďalšie cudzie jazyky. Všeobecne majú všetci angličtinu a okrem toho ešte 3 jazyky, to sú reči práve tých migračných komunít, ktoré sú v krajine najpočetnejšie. Za Slovensko sme vybrali ukrajinčinu, táto krajina je trvalý zdroj migračných prítokov na Slovensko a to isté sa týka v obmedzenejšej miere aj Vietnamu. Ako už vieme, za posledné dva roky prudko stúpol počet pracujúcich srbského štátneho občianstva, takže máme aj tento jazyk,“ povedal Boris Divínsky z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.

Podunajský kompas

Cudzinci sa dozvedia napríklad aj to, na koho sa treba obrátiť v prípade diskriminácie na pracovisku či ako sa zapojiť do spoločenského života vo väčšinovej spoločnosti. Zamestnávatelia dostanú informáciu z prvej ruky o procesoch a formách zamestnania cudzincov v rámci trvalého alebo sezónneho pracovného pomeru, a o prijatí vyslaných robotníkov alebo zamestnancov z korporátnych transferov.

Webová stránka je súčasťou projektu EÚ Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020 Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (akronym DRIM, č. DTP 1-1-183-4.1), spolufinancovaného fondmi Európskej Únie ERDF a IPA.

„Platforma prispieva k modernej a otvorenej spoločnosti, kde sú imigranti akceptovaní s rešpektom a dôstojnosťou nášho spoločenstva. Spoľahlivý prístup k dátam a presné informácie pomáhajú budovať dôveru v miestnu vládu a vo verejné inštitúcie,“ povedala Tatiana Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.

Na projekte začali odborníci pracovať v januári uplynulého roka a v priebehu budúceho roka bude ukončené jeho vyhodnocovanie. Účastníci projektu aktívne oslovujú dotknuté cieľové skupiny, aby sa informácia o novom nástroji v podobe Dunajského kompasu rozšírila ku všetkým, ktorí ju budú v budúcnosti potrebovať.

Spracovala a foto: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Uverejnil: LČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky