Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako na prechod od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii

VEDA NA DOSAH

Cieľom konferencie READYCON je poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti.

Online konferencia spojí študentov a absolventov s úspešnými Slovákmi v zahraničí a informuje ich o možnostiach, ako sa uplatniť na trhu práce. Zdroj: SAIDE

Ľudský pokrok nevyhnutne prináša zmeny, ktoré sa vo veľkej miere odzrkadlia na trhu práce. Globalizácia, automatizácia, digitalizácia a desiatky ďalších trendov menia požiadavky zamestnávateľov na svojich budúcich zamestnancov. Týka sa to aj absolventov stredných a vysokých škôl. Budúcnosť trhu práce síce nie je v rukách študentov, ale tí sa môžu na ňu pripraviť.

Technológie transformujú svet okolo nás od nepamäti od prvých primitívnych nástrojov cez priemyselnú revolúciu, počas ktorej ľudia najskôr bojovali proti výrobným linkám, až po dnešok, keď bojujú za svoje miesta pri nich. Niektorí sa boja budúcnosti, v ktorej stovky miliónov ľudí nemajú prácu. Štúdie hovoria, že o pár rokov môže zmiznúť viac než polovica pracovných pozícií, ako ich poznáme dnes.

To však nemusí nutne znamenať, že stroje nám vezmú všetku prácu a ľudia nebudú mať čo robiť. V každom prípade to otvára viaceré znepokojujúce otázky.

Jednou z najohrozenejších skupín je práve tá, ktorá zatiaľ na trhu práce takmer nevystupuje. Sú nimi naši študenti. Ešte stále je otázkou, či budú absolventi dostatočne pripravení vykonávať pracovné pozície, ktoré v podstate ešte neexistujú. Čo sú však prvé kroky, ktoré môžu študenti začať robiť už dnes, aby bol ich prechod od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii čo najplynulejší?

Zistiť svoje silné a slabé stránky

Sebareflexia je pri príprave na budúci trh práce extrémne kľúčová schopnosť. Študent si v rámci prvého kroku môže spísať svoje silné a slabé stránky, vyhľadať si existujúce ďalšie vlastnosti i zručnosti a vytvoriť si jednoduchý zoznam svojich vlastností, zručností a silných i slabých stránok.

Prehľad o svojich silných a slabých stránkach dokáže dať študentovi nadhľad nad sebou samým a inšpirovať ho k práci na ich zlepšovaní.

Získať prehľad a začať sa zaujímať

Investovať jeden víkend do vyhľadávania informácií o aktuálnych trendoch na trhu práce a vyhliadkach do budúcna dokáže u nejedného človeka vyvolať potrebu začať konať. Je ťažké robiť správne kroky, pokiaľ nemáme informácie o danej problematike.

Ak nemá študent prehľad v aktuálnych požiadavkách zamestnávateľov a trendoch na trhu práce, je oveľa pravdepodobnejšie, že nastanú dve veci. V súvislosti so svojím úspešným začlenením sa na trh práce buď podnikne zlé kroky, alebo žiadne.

V mene budovania tohto povedomia a prípravy študentov na budúci trh práce sa spojila Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Spoločne prinášajú najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku.

Práve pomaturitné štúdium Dual Education v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v oblasti informačných technológií totižto poskytuje študentom jednu z najväčších výhod. Ide o interných lektorov, ktorí so študentmi hovoria o svojich vedomostiach a skúsenostiach. Vďaka testovacím prostrediam a vysokej odbornosti interných lektorov študentom umožňujú simulovať prácu v reálnom pracovnom prostredí. Absolventi sú tak efektívne pripravení pracovať hneď po ukončení štúdia.

Budúcnosť trhu práce síce nie je v rukách študentov, ale môžu sa na ňu pripraviť. Zdroj: SAIDE

Budúcnosť trhu práce síce nie je v rukách študentov, ale tí sa môžu na ňu pripraviť. Zdroj: SAIDE

Poskytnúť prehľad

Cieľom spoločného projektu – online konferencie READYCON – je poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti. Môžu tak podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Vďaka hybridnému formátu konferencie budú mať tisícky stredoškolákov príležitosť sa v októbri zúčastniť na tejto udalosti.

Hybridný formát konferencie umožňuje spojiť študentov s odborníkmi a úspešnými Slovákmi pôsobiacimi aj mimo krajiny, a to od Kalifornie cez New York, Berlín, Prahu či Šanghaj. V druhej časti konferencie sa počas šiestich paralelne prebiehajúcich panelov študenti zamerajú na trendy a budúcnosť práce v oblastiach strojárstva, stavebníctva, elektrotechniky, informačných technológií, zdravotníctva a obchodu.

Konferencia má študentom poskytnúť nielen prehľad v danej problematike, ale taktiež konkrétne rady, aby sa mohli začať úspešne venovať nasledujúcemu bodu.

Zvyšovanie svojej hodnoty na trhu práce

Akonáhle drží študent vo svojich rukách prehľad svojich silných a slabých stránok a má prehľad v aktuálnych trendoch na trhu práce, zostáva mu posledná, najdôležitejšia časť.

Musí začať reálne pracovať na svojich zručnostiach a vedomostiach v súlade s jeho novými zisteniami. Podujme sa tak zvyšovať svoju hodnotu na trhu práce, aby si po dokončení svojho štúdia vedel nájsť zmysluplnú pracovnú pozíciu.

Zdroj: Tlačová správa SAIDE – Slovenskej asociácie pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky