Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako môže mládež pomôcť pri formovaní budúcnosti Európy? Súťaž pre najlepších mladých prekladateľov v Európskej únii

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto (Zdroj:https://www.facebook.com/translatores/)

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores (v latinčine „Mladí prekladatelia“) každoročne od roku 2007. Európska komisia vyhlásila už 13. ročník tejto súťaže pre študentov stredných škôl z celej Európy.

Od 2. septembra sa školy zo všetkých členských štátov EÚ  môžu zaregistrovať online a umožniť tak svojim študentom súťažiť s vrstovníkmi z celej Európy. Tohto roku budú musieť mladí súťažiaci preložiť text o tom, ako môže mládež pomôcť pri formovaní budúcnosti Európy.

Cieľom súťaže je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si prácu prekladateľa. Do súťaže, ktorá sa koná naraz vo všetkých vybraných školách v celej EÚ, sa môžu zapojiť sedemnásťroční študenti stredných škôl.

„V Európe máme to šťastie, že hovoríme pár desiatkami rôznych jazykov a vzájomne si rozumieme. Je úžasné, že mladí ľudia dokážu oceniť výhody ovládania cudzích jazykov a chcú sa naučiť ešte viac. Odporúčam im prihlásiť sa do tohtoročnej súťaže Juvenes Translatores a predviesť svoje pôsobivé jazykové zručnosti“ vyhlásil Európsky komisár Günther H. Oettinger zodpovedný za rozpočet, ľudské zdroje a preklad.

Juvenes Translatores (zdroj: https://www.facebook.com/translatores/photos/a.479111439009/10156338616634010/?type=3&theater)

Bližšie o súťaži

Súťažiaci si budú môcť vybrať jednu z 552 možných jazykových kombinácií, pričom každá z nich obsahuje dva z 24 úradných jazykov EÚ. V minulom ročníku študenti využili celkovo 154 jazykových kombinácií.

Registrácia pre školy je prvou fázou dvojfázového procesu a končí sa 20. októbra 2019 napoludnie. Prihlášku možno vyplniť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

Európska komisia potom vyzve 751 škôl do ďalšej fázy. Počet zúčastnených škôl z každej krajiny sa bude rovnať počtu kresiel, ktoré má daná krajina v Európskom parlamente, pričom školy náhodne vyberie počítač.

Vybrané školy potom musia do súťaže nominovať dvoch až piatich študentov. Študenti môžu mať akúkoľvek štátnu príslušnosť, no musia byť narodení v roku 2002.

Súťaž sa uskutoční 21. novembra 2019, a to v rovnakom čase vo všetkých vybraných školách. Od tohto roka sa bude súťažiť online.

Víťazov (jedného za každú krajinu) vyhlásia začiatkom februára 2020. Ceny im slávnostne odovzdajú na jar 2020 v Bruseli.

Študenti sa počas návštevy belgickej metropoly budú môcť stretnúť s profesionálnymi prekladateľmi z Európskej komisie, ktorí hodnotili ich preklady, a porozprávať sa s nimi o práci s jazykmi.

Niekoľko užitočných tipov

Študenti, ktorí prekladajú do svojho materinského jazyka alebo jazyka, ktorý ovládajú najlepšie, majú veľkú výhodu v porovnaní so žiakmi, ktorí majú odvahu prekladať do cudzieho jazyka. Schopnosť dobre písať v cieľovom jazyku si vyžaduje jazykové zručnosti na úrovni vzdelaného človeka, pre ktorého je tento jazyk materinský.

Dobrý písomný prejav má rozhodujúci význam, takže učitelia materinského jazyka by pri príprave študentov na súťaž mali spolupracovať s učiteľmi cudzích jazykov.

Nezabudnite, že študenti latinčiny a starogréčtiny môžu využiť svoje prekladateľské zručnosti v moderných jazykoch!

Súťaž niektorých účastníkov inšpirovala a povzbudila, aby pokračovali v štúdiu jazykov na vysokej škole a aby sa z nich stali profesionálni prekladatelia. Zároveň je príležitosťou na vyzdvihnutie bohatej jazykovej rozmanitosti Európy.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a ďalšie informácie:

Internetová stránka Juvenes Translatores

Fotografie zo slávnostného odovzdávania cien, ako aj víťazov v roku 2019.

Sledujte Generálne riaditeľstvo Komisie pre preklad na Twitteri: @Translatores

 

Vedecký kaleidoskop

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky