Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Čo viete o chemických zlúčeninách?

VEDA NA DOSAH

Viete, čo je kyselina? Aké existujú kovalentné väzby? Chcete sa dozvedieť viac o oxidoch? Vyskúšajte náš kvíz o chemických zlúčeninách!

Tekutiny v ampulkách. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Kvíz pripravila Ing. Lívia Hubová, PhD.

Zlúčeniny obsahujúce Cu+ ióny sú vo vode nerozpustne. Patria medzi ne napr.:

Zlúčeniny obsahujúce Cu2+ ióny, ktoré sú vo vode rozpustné, majú modré roztoky ako napr.:

Medzi železnaté zlúčeniny obsahujúce ióny Fe2+, patrí:

Medzi železité zlúčeniny obsahujúce ióny Fe3+, ktorých vodné roztoky sú žlte alebo oranžové, patrí:

Oxid uhličitý je plyn bez farby a zápachu, ktorý sa nachádza v ovzduší. Aký má vzorec?

Oxid uhoľnatý je plyn bez zápachu, farby a je jedovatý. Aký má vzorec?

Oxid siričitý je jedovatý, dusivý plyn, ktorý má vzorec:

Oxid sírový je prchavá biela látka. Pri jeho reakcii s vodou vzniká kyselina sírová. Aký ma vzorec?

Čo je to kyselina?

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky