Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Základy IT gramotnosti

VEDA NA DOSAH

Ako ste na tom s výpočtovou technikou? Viete, čo sú pixle, bity a čo znamená skratka USB? Počítače používame denne, málokto im však naozaj rozumie. Ako ste na tom vy?

Programátor píšuci na klávesnici. Informačné technológie. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Kvíz pripravili Katarína Trgová a redakcia VEDA NA DOSAH.

Zdrojom niektorých vysvetlení je Wikipédia.

Koľko bitov má bajt?

Čo je packet?

Ako sa volá obrazový bod, ktorý možno zobraziť na monitore počítača alebo televízora?

Na čo sa používa CAPTCHA?

Ako sa volá veda zaoberajúca sa zisťovaním totožnosti na základe unikátnych charakteristických čŕt ľudského tela?

Akú skratku má systém umožňujúci fungovanie počítača aj po výpadku energie?

Technológia rozpoznávania rukou písaného textu do dokumentu je:

Skratka USB znamená:

Skratka LAN znamená:

Aké prenosové médium využíva sieť typu DSL?

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.