Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Všeobecný prehľad v lekárskych vedách

VEDA NA DOSAH

Viete, koľko kostí má ľudské telo a ktorý medicínsky odbor sa venuje zdravým ušiam? Základ zdravovedy patrí k všeobecnému prehľadu. Otestujte svoje vedomosti.

Bunky. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Kvíz pripravila redakcia VEDA NA DOSAH.

Koľko kostí má ľudské telo?
Anestézia je reverzibilný útlm nervového systému:
Balneológia je vedný odbor
Neurológia sa zaoberá
Dospelý človek má
Dieťa má
Zubný kaz sa prejavuje rozpadom skloviny a zuboviny:
Binokulárne videnie je
Intoxikácia môže byť úmyselná, neúmyselná, náhla a
Základné delenie anatómie je na anatómiu človeka, živočíchov a

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.