Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Týchto osem (ne)známych vedcov sa narodilo na Slovensku

Marián Zelenák

Mikovíni, Segner, Pajdušáková,... Chcete zistiť, koľko toho viete o známych vedcoch, ktorí sa narodili v našej krajine?

Zvitok papiera, sviečka a pero. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj:
Barica, J.: Malý slovenský panteón vedy a techniky. ÚPV SR, 2004. ISBN 80-88994-39-X

Tento rodák z Turíčok pri Lučenci bol aj vynikajúcim vodohospodárskym inžinierom, čo sa prejavilo najmä pri rekonštrukcii starších hrádzí a projektovaní nových v okolí Banskej Štiavnice. Pre štiavnické bane navrhol výstavbu vodného systému, pozostávajúceho zo šestnástich jazier. Je to

Ján Andrej Segner, fyzik a vynálezca svetového mena, sa narodil 9. októbra 1704 v Bratislave. Segnerovi predkovia sa sem presťahovali v 15. storočí z Talianska. Bol profesorom matematiky a fyziky v Jene a tiež v Göttingene, kde prednášal i chémiu. Bol priateľom známeho matematika a fyzika Leonharda Eulera. Ján Andrej Segner je známy aj tým, že vymyslel

Bol matematikom a astronómom svetového významu, ktorý sa narodil 15. mája 1720 v Štiavnických Baniach. Na rozdiel od brata Jozefa Karola, zahĺbeného do pokladov zeme, sa zahľadel na hviezdy. Po štúdiách a získaní doktorátu filozofie ho poverili založením prvej hvezdárne u nás. Ako tridsaťpäťročný sa stal dvorným matematikom a riaditeľom novozaloženého cisárskeho observatória a súčasne profesorom mechaniky na viedenskej univerzite. Spomenutým vedcom je

Ján Ambro sa narodil 27. marca 1827 v Beckove na Považí v rodine mäsiara. Gymnázium začal navštevovať v Trenčíne, pričom štúdium dokončil v Šoproni. Po predčasnej otcovej smrti študoval na Lekárskej fakulte v Pešti, kde ho v roku 1952 promovali za doktora medicíny. Akej oblasti medicíny sa venoval?

Bol zakladateľ dnešného Fyzikálneho ústavu SAV, s jeho menom sa spája prvá moderná vysokoškolská učebnica u nás. Hlavnou oblasťou jeho vedeckej činnosti bola fyzikálna chémia, venoval sa tiež problémom matematickej fyziky. Narodil sa 18. januára 1907 v Šarišskom Štiavniku pri Svidníku. Ako sa volala táto známa osobnosť?

Štefan Luby, otec známeho slovenského fyzika, sa narodil 5. januára 1910 v Liptovskom Hrádku. Po štúdiách v Paríži, Lipsku, Viedni a Zürichu pôsobil na UK v Bratislave. V akej oblasti vedy dominoval?

Ľudmila Pajdušáková, prvá slovenská astronómka a objaviteľka piatich komét, sa narodila 29. júna 1916 v Radošovciach pri Senci. Od mladosti našla záľubu v prírodných vedách, najmä v astronómii. Kým sa k nej ale dostala na profesionálnej úrovni, bola učiteľkou vo viacerých meštianskych školách. V roku 1950 sa jej splnil prvý cieľ, absolvovala štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, pričom v tom čase už šesť rokov pracovala v Astronomickom observatóriu na Skalnatom Plese. Na aké astronomické pozorovanie sa sústredila?

Jozef Božetech Klemens sa narodil 8. marca 1817 v Liptovskom Mikuláši v rodine sedlára. Už v detstve sa prejavilo jeho maliarske nadanie, a tak popri polytechnike študoval od roku 1937 v Prahe na maliarskej akadémii, ale vzdelával sa aj v prírodných vedách, najmä chémii, botanike a geológii. Čím sa Klemens zviditeľnil?

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky