Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Pamäť a inteligencia

Justína Mertušová

Viete, od akej hodnoty IQ je človek považovaný za nadpriemerne inteligentného?

Koncept straty pamäte a demencie. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Otestujte svoje vedomosti v našom kvíze a dozviete sa viac o pamäti a inteligencii.

 

Zdroje:
Precvičte si mozog, 2009, Marián Pochylý, Reader´s Digest Výber SLovensko, Bratislava, ISBN 978-80-8097-140-3
Bystrý mozog, zdravé nervy, 2018, Jana Bertóková, Tarsago Slovensko, Bratislava, ISBN 978-80-8097-257-8
https://www.verywellmind.com/earliest-memories-start-at-age-two-and-a-half-study-finds-5189856
https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sluzby/akademicka_kniznica/PDF/Elektronicke_knihy_LF_UK/Nervovy_system_I.pdf

Koľko neurónov má mozog 35-ročného človeka?

Ako sa nazýva typ dlhodobej pamäti, ktorá slúži na uchovanie a vybavenie si udalostí, príhod?

Ako dlho vie senzorická pamäť udržať informáciu?

Ktorá časť mozgu hrá kľúčovú rolu v dlhodobej pamäti?

Kto vypracoval v roku 1905 nástroj/metódu na meranie inteligencie?

Od akej hodnoty inteligenčného kvocientu (IQ) prijíma Mensa (združenie nadpriemerne inteligentných ľudí) nových členov?

Od akého veku slabne schopnosť uchovať si dočasne informácie a v mysli s nimi narábať?

Ktorá časť mozgu spracováva emocionálny aspekt spomienok?

Ako sa označuje najzávažnejšia forma poruchy pamäti?

Od akého veku si vieme vybaviť prvé spomienky?

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky