Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Otestujte si svoje vedomosti z fyziky

Matúš Beňo

Jednou z najúžasnejších vecí na svete je to, čo sme schopní odhaliť o jeho podstate.

Ilustračná fotografia laserového aparátu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia laserového aparátu. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj:
Brian Greene: Štruktúra vesmíru, Paseka, 2012
Steven Weinberg: Ako vysvetliť svet, Slovart, 2015
Emanuel Svoboda: Prehľad stredoškolskej fyziky, Spoločnosť Prometheus, 2020

Podľa myšlienkového experimentu známeho ako Schrödingerova mačka môže byť toto zviera v dvoch stavoch súčasne. O ktoré ide? (poznámka pre majiteľov mačiek: napriek vašim skúsenostiam je správna len jedna odpoveď)

Ako sa nazýva najslabšia základná sila v prírode?

Ktorá jadrová reakcia je zdrojom slnečnej energie?

Ako sa volá jednotka, ktorou sa určuje počet pravidelne sa opakujúcich dejov za sekundu?

Ktoré elektromagnetické žiarenie má najkratšiu vlnovú dĺžku?

Ktorý pojem charakterizuje množstvo práce spravenej za jednotku času?

Ako sa nazýva zmena skupenstva pevnej látky na plyn bez topenia?

Zmena smeru šírenia svetla po prechode rozhraním dvoch prostredí sa nazýva:

Zmena výšky tónu sirény, ktorú počuť, keď sa sanitka približuje a vzďaľuje, sa nazýva:

Tribológia je

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky