Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Ako dobre poznáte naše Slnko?

Matúš Beňo

O našej hviezde sa dozvedáme čoraz viac vďaka vesmírnym misiám a neustálym pozorovaniam.

Súčasné prístroje umožňujú pozorovať Slnko v rôznych svetelných spektrách.

Slnko vo falošných farbách, pozorovanie bolo v ultrafialovom spektre. Zdroj: NASA/SDO

Zdroje odpovedí:
NASA https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/sun/in-depth/
National Geographic https://www.nationalgeographic.com/science/article/the-sun

Koľko hmoty celej Slnečnej sústavy predstavuje Slnko?

Akým typom hviezdy je naše Slnko?

Ktoré dva prvky sú najviac zastúpené v Slnku?

Ktorá z nasledujúcich vrstiev má najvyššiu priemernú teplotu?

Ako sa volá reakcia, ktorá poháňa Slnko?

Ako dlho približne trvá slnečný cyklus, pri ktorom sa mení veľkosť a počet slnečných škvŕn?

Ako sa volá jav na Slnku, pri ktorom môže dôjsť k poruchám v našich komunikačných systémoch či výpadkom elektriny?

Ktoré z nasledujúcich tvrdení NIE JE pravdivé?

Koľkokrát je priemer Slnka väčší než priemer Zeme?

Ako sa nazýva posledné štádium vývoja Slnka?

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky