Čo viete o jazykoch 1

7 októbra, 2021

Ktorý medzinárodný pomocný plánový jazyk je najpoužívanejší na svete?

Do akej skupiny jazykov patrí taliančina?

Ktorú abecedu používa súčasná bulharčina?

Ktoré písmo používa súčasná vietnamčina?

Do akej skupiny jazykov patrí islandčina?

Koľko úradných jazykov má Juhoafrická republika?

Čo znamená poľský výraz "kolejka"?

Ktorý z tých jazykov nie je úradný v Singapure?

Do ktorej jazykovej skupiny patrí jazyk Jidiš?

Ako sa do slovenčiny prekladá dánske idiomatické spojenie "I mørket er alle katte grå" s doslovným prekladom "V tme sú všetky mačky sivé"?