Matematika

Matematika: Zamerané na ERC projekty 2018

Na rozdiel od verejne rozšírenej mienky, že matematika je izolovaná a nejakým spôsobom osamelá vedná oblasť, v priebehu posledných rokov výskum...

| VEDA NA DOSAH

Prečo dva plus dva je päť?

Jedna z prednášok 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského (DUK) bola zameraná na matematiku. Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., z Fakulty matematiky,...

| Marta Bartošovičová

Štúdium konvergencie diskrétnej duálnej schémy konečných objemov pre Hestonov model

Finančný derivát je zmluva, ktorej hodnota či cena je úplne alebo prevažne odvodená od hodnoty či ceny nejakého aktíva, od...

| VEDA NA DOSAH

O krivkách

Keby sa vás niekto spýtal, čo je to vlastne čiara, čo by ste mu povedali? Úsečka? Priamka? Kružnica? Raz je...

| VEDA NA DOSAH

Komparácia matematických modelov na hodnotenie intenzity vodnej erózie pôdy

Na kvantifikáciu vodnej erózie pôdy pomocou viacerých matematických modelov je prioritne zameraný projekt Komparácia matematických modelov na hodnotenie intenzity vodnej...

| VEDA NA DOSAH

Rúcanie múru modelovania lesných požiarov

Lesné požiare sa aj dôsledkom globálneho otepľovania vyskytujú stále častejšie, a to nielen v krajinách Južnej Európy, ale aj u nás. Prinášajú so...

| VEDA NA DOSAH

Jednou nohou vo fyzike, druhou v matematike

Nekompatibilita meraní je situácia, kedy nemôžeme urobiť dve merania naraz. Aj zjavne zložitý jav sa však dá jednoducho vysvetliť. Pokúsil...

| Monika Tináková

Ocenenie Vedec roka SR 2017 získal matematik prof. Michal Fečkan

Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., patrí k najvýznamnejším slovenským matematikom vo svojej generácii. Pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity...

| Marta Bartošovičová

Otvorili sa nám dvere nových možností

Dušan Daniel pochádza z Brodského a je študentom gymnázia v Malackách. Vzhľadom k tomu, že k jeho najväčším a najvášnivejším voľnočasovým aktivitám patrí matematika, chcel...

| Monika Tináková

Video: Snehové vločky – je skutočne každá z nich jedinečná?

Všeobecne panuje vo svete rozšírený mýtus, že žiadne dve snehové vločky nie sú rovnaké. Nie je to ale celkom pravda....

| VEDA NA DOSAH