Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tekovská hvezdáreň

Tekovská hvezdáreň v Leviciach je krajská rozpočtová organizácia Nitrianskeho samosprávneho kraja so samostatnou právnou subjektivitou s pôsobnosťou pre celé územie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Sídli v meste Levice, ktoré leží v širokej a plytkej doline dolného Hrona na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny.

Bola založená 1. januára 1956 ako tretia na Slovensku.

V súčasnosti vykonáva:

  • odborno-pozorovateľskú činnosť
  • poradenskú a výskumnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied
  • kultúrnu a osvetovú činnosť
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky