Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

STM – Múzeum dopravy

STM – Múzeum dopravy v Bratislave je špecializovaným múzeom, ktoré komplexne dokumentuje históriu dopravy na území Slovenska. Verejnosti bolo sprístupnené v roku 1999. V dvoch výstavných halách a priľahlých vonkajších plochách prezentuje historický vývoj cestnej a železničnej dopravy na území Slovenska. Vystavuje približne 50 historických automobilov, 30 motocyklov, ako aj nepreberné množstvo rozličných bezmotorových dopravných prostriedkov, modelov a dobových technických doplnkov. K atraktivite expozícií významnou mierou prispeli Železnice Slovenskej republiky, Veterán klub Bratislava, Združenie zberateľov historických vozidiel SR a množstvo súkromných nadšencov zapožičaním exponátov. Múzeum dopravy v Bratislave prezentuje a odborne spravuje zbierkové predmety dopravných prostriedkov cestnej, železničnej a (pripravovanej) vodnej dopravy v jednotlivých expozíciách.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.