Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

SNM – Prírodovedné múzeum

SNM – Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné európske prírodovedné múzeá. Verejnosti sprístupňuje mineralogické zbierky zo slovenských a svetových lokalít, prostredníctvom skamenelín približuje geologickú minulosť Zeme. Je ústredným metodickým pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou.
Akvizičná činnosť múzea je zameraná najmä na územie Slovenska. Odbornej verejnosti sú zbierky poskytované na vedecké štúdium a širšej verejnosti sú prezentované prostredníctvom expozícií a výstav, prednášok, knižných monografií, publikačných výstupov v odbornej i dennej tlači, rozhlase a televízii. Prírodovedné múzeum sídli v hlavnej budove SNM na Vajanského nábreží č. 2 v Bratislave.
V sídelnej budove Slovenského národného múzea v súčasnosti sídli okrem SNM – Prírodovedného múzea aj Riaditeľstvo SNM, ktoré ako svoje výstavné priestory využíva prízemie a prvé poschodie. Stále expozície Prírodovedného múzea sú situované na druhom a treťom poschodí. V budove sa nachádza aj odborná knižnica, prístupná pre verejnosť.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky