Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenské technické múzeum

Slovenské technické múzeum je špecializovaným múzeom technického zamerania, ktoré poskytuje ucelený pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. Ako hlavné centrum múzejnej dokumentácie spravuje bohatý zbierkový fond, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky in situ na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky.

V rozsiahlom zbierkovom fonde majú svoje zastúpenie baníctvo, baníctvo-solivarníctvo, hutníctvo, kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, energetika, textilné stroje, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika, priemyselný dizajn, kancelárske stroje, polygrafia, doprava – cestná, železničná a lodná, letectvo a letecká technika, stavebníctvo a zdravotnícka technika. Prírodovedné odbory reprezentujú zbierky historickej prístrojovej techniky z fyziky, chémie a astronómie.

Múzeum do dnešného dňa zhromaždilo viac ako 36306 kusov zbierkových predmetov, pričom mnohé z nich predstavujú nenahraditeľnú kultúrnu hodnotu. Množstvo originálnych exponátov je prezentovaných v expozíciách a vystavených súboroch zbierok. STM spravuje nehnuteľné technické pamiatky, Solivar v Prešove, vysokú pec Karol vo Vlachove, hámor v Medzeve.

Bohatý zbierkový fond STM verejnosti sprístupňuje vo viacerých pobočkách. Expozície STM sú v sídelnej budove na Hlavnej ul. v Košiciach, v Kaštieli v Budimíre, v STM-Múzeu Solivar v Prešove, v STM-Múzeu letectva v Košiciach, v Múzeu J. M. Petzvala v Spišskej Belej, v Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve a v STM-Múzeu dopravy v Bratislave.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky