Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská ústredná hvezdáreň

Nebývalý záujem o prírodné vedy v polovici 19. storočia, orientovaný na získanie čo najpresnejších výsledkov astronomických pozorovaní, vyvolal v celosvetovom meradle úsilie o zakladanie nových, moderných astronomických observatórií. Mimoriadne významnou udalosťou v dejinách astronómie na Slovensku bolo roku 1871 založenie jedného z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe – hvezdárne v Hurbanove.

Orientácia činnosti hvezdárne v Hurbanove historicky nadväzuje na prácu niekoľkých generácií astronómov, ktorí vo hvezdárni v Hurbanove pôsobili. Okrem klimatických podmienok (Hurbanovo patrí na našom území medzi miesta s najväčším počtom slnečných dní v roku), ktoré predurčili odborné zameranie hvezdárne – výskum Slnka, jej súčasné a hlavné poslanie – špecializovanú kultúrnovýchovnú činnosť, v ostatnom období postupne formovali a obohacovali najmä významné úspechy vo výskume vesmíru (prvá umelá družica vo vesmíre, prvý človek vo vesmíre) a aktuálne požiadavky spoločnosti na zvyšovanie úrovne poznania a vzdelania občanov, ktoré tieto objavy a udalosti vyvolali.

Koláž fotiek: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Zdroj: Marián Zelenák, 2019

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky