Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Múzeum letectva

Prvé Múzeum letectva na Slovensku. Od roku 2002, na ploche 7100 m² prezentuje takmer 500 unikátnych exponátov, ktoré nevšedným spôsobom približujú históriu letectva, vývoja lietadiel, leteckých motorov a prístrojovej techniky, od počiatkov lietania až po nedávnu minulosť.

Múzeum ponúka pre návštevníka aj zaujímavý pohľad do histórie cestnej dopravy. Vzácne zbierky sú vystavené v osobitnej expozícii.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.