Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Krajské múzeum – Tripolitana

Tripolitana (Krajské múzeum v Prešove), múzeum v troch mestách.

Tripolitana je mladé i staré múzeum. Mladé vo svojej novej podobe múzea v troch mestách východného Slovenska, staré v histórii svojich častí a v starobylosti svojich objektov. Tripolitanu tvoria dve pôvodne samostatné múzeá – Krajské múzeum v Prešove s jeho pobočkou v Stropkove a Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou, ktorého záujmovou oblasťou bol okres Vranov n. T. Spojením múzeí k 1. januáru 2017 vznikla inštitúcia pôsobiaca v troch okresoch, v mestách Prešov, Hanušovce n.T. a Stropkov. Krajskú pôsobnosť má múzeum v metodickej oblasti.

Tripolitana vystupuje ako jednotná organizácia s pomerne samostatnými organizačnými jednotkami. V Prešove ju predstavuje pôvodné Krajské múzeum v Prešove, dnes Rákociho palác a Kumšt, ktorý sa v súčasnosti pripravuje na rekonštrukciu, v Hanušovciach je to Kaštieľ a Archeopark Hanušovce – niekdajšie Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n. T. a napokon v Stropkove je tretia zložka Tripolitany – Kaštieľ Stropkov – pôvodná pobočka prešovského múzea označovaná ako Mestské múzeum a galéria v Stropkove.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky