Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hvezdáreň

Najlepšie podmienky pre pozorovanie oblohy sú ďaleko od presvetlených miest tam, kde je úplná tma. Jedným z takýchto miest s tmavou oblohou je observatórium postavené na severe Slovenska. Je to Hvezdáreň Roztoky blízko dediny Roztoky (17 km od mesta Svidník). Príroda je tu nádherná a pozorovacie podmienky sú tu asi najlepšie na Slovensku. Hlavnými prístrojmi sú 0.4 metrový 400/4000 mm Cassegrain reflektor používaný s SBIG ST-8 CCD kamerou. Za budovou pribudol 15 cm refraktor v domčeku s odsúvanou strechou za hvezdárňou.

Hvezdáreň sa nachádza v územnej pôsobnosti Správy CHKO Východné Karpaty, v okrese Svidník, v katastri obce Roztoky. Obec Roztoky charakterizuje nádherná príroda, ktorej významnú časť tvoria husté, listnaté lesy a veľké množstvo lúk. Spolu s nádhernou a tmavou oblohou, posiatou množstvom hviezd je v obci vytvorená nezameniteľná, romantická atmosféra, ktorou sa nemôže pýšiť hocaké miesto. Práve vďaka najtmavšej oblohe je v obci umiestnená okresná hvezdáreň, ktorá láka svojimi atrakciami množstvo návštevníkov. Cez obec prechádza cyklistický chodník, ktorým sa dostanete až na hranice s Poľskou republikou. Okrem hvezdárne, cyklotrasy, či gréckokatolíckeho kostola sa obec Roztoky pýši domom ľudovej architektúry, ktorý je situovaný v strede obce pri kultúrnom dome.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky