Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hvezdáreň

Hlavným predmetom činnosti hvezdárne v Rimavskej Sobote je popularizačná, vzdelávacia a metodická činnosť zameraná na všetky vekové kategórie a typy škôl. Zahŕňa najmä tematické hodiny pre školy, prednášky, pozorovania, filmy, organizovanie aktivít s astronomicko-ekologického charakteru (Deň Zeme, Európske solárne dni, Deň biodiverzity a parkov, problematika svetelného znečistenia).

Od roku 1992 je v areáli svojpomocne budovaný astropark s malým arborétom, kde sa dá oddýchnuť a aj načerpať vedomosti. Jeho súčasťou sú modely planét, slnečné hodiny, modely využitia slnečnej energie, model slnečnej sústavy, geologický chodník, slnečná pec, informačné tabule venované svetelnému znečisteniu a mnoho iného. Prostredníctvom vonkajších aktivít astroškoly v prírode sa v astroparku snažia u detí a dospelých rozvíjať komplexný harmonický vzťah k prírode.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky