Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Arborétum Borová hora

Arborétum Borová hora (ďalej aj ABH, resp. arborétum) patrí medzi unikátne zariadenia svojho druhu. Odborné zameranie na pôvodnú dendroflóru Slovenska mu dalo punc jedinečnosti a originálnosti v stredoeurópskom priestore. V zbierke drevín sa nachádza takmer 500 druhov drevín a viac ako 1000 ich rôznych foriem, resp. kultivarov a 1500 geografických pôvodov. Okrem toho je v arboréte vysadených takmer 800 odrôd kultúrnych ruží s osobitným zameraním na ruže vyšľachtené na území bývalého Rakúsko–Uhorska, resp. Československa a približne 470 taxonomických jednotiek xerofilnej flóry v celkovom počte 1100 jedincov, najmä z Mexika, Severnej a Južnej Ameriky. Na stránke arboréta sa postupne oboznámite s jeho históriou, prírodnými podmienkami, poslaním a činnosťou.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky