Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zoznámte sa, prosím: Slovenská veda

VEDA NA DOSAH

Zážitkové centrum vedy Aurelium

Jedným z najsilnejších potenciálov Slovenska je jeho vedecká základňa a výskum, ktorý u nás prebieha rovnako intenzívne, ak aj nie intenzívnejšie ako v mnohých ďalších vedecky vyspelých krajinách. Bohužiaľ, súčasne je – akoby národnou vlastnosťou Slovákov, zbytočná  skromnosť  v prezentácii výsledkov svojej práce a to, čo by vo svete zaberalo titulné stránky novín sa často iba stroho publikuje v odborných univerzitných časopisoch a široká verejnosť často nemá možnosť sa dozvedieť, na akých projektoch a s akými novými výsledkami výskumu pracujú slovenskí vedci.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Myšlienka každoročne organizovať podujatie, ktoré by na báze širokej publicity zrozumiteľným a atraktívnym spôsobom priniesla informácie nielen o vedeckom výskume, ale aj o možnostiach štúdia vedy, či následného uplatnenia absolventov v praxi. Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií  SRNárodným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a jeho cieľom je popularizácia a zatraktívnenie slovenskej vedy.

Slávnostné zahájenie podujatia sa uskutoční za prítomnosti zástupcov vedecko-technických inštitúcií a zástupcov vlády SR už 7. 11. 2016 v  Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave, a jeho súčasťou je niekoľko sprievodných podujatí, výstav a súťaží, ktoré budú prebiehať až do 11. 11. 2016.

Súčasťou slávnostného otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku, je aj otvorenie spomínaného Zážitkového centra vedy Aurelium.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016

Utorok s chémiou

V utorok 8. 11. 2016 sa Centrum vedecko-technických informácií SR zmení na živý prednáškový „úľ“. V predpoludňajšej prednáške  doc. Ing. Petra Szolcsányiho, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, sa môžu predovšetkým študenti stredných škôl dozvedieť viac o chémii lásky z pohľadu biochemického procesu. V popoludňajšej prednášké o symbióze umenia  a chémie, všetkým záujemcom doc. Ing. Milena Reháková, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a doc. Danica Stojkovičová, akad. maliarka z Katedry reštaurovania VŠVU, priblížia tému reštaurátorstva a nutnosti interdisciplinarity v oblasti ochrany a konzervovania pamiatok.

V Inchebe Veda netradične a Amavet

Súčasťou podujatia je aj interaktívna výstava o vede a technike s názvom Veda netradične, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. – 11. 11. 2016 od 9.00 do 19.00 hod. vo výstavisku v bratislavskej Inchebe a tiež celoštátna súťažná prehliadka vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl – Festival vedy a techniky, ktorú Festival vedy a techniky 2015organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET. Na výstavisku si môžu návštevníci „vyskúšať“ množstvo interaktívnych stánkov, zameraných na rôzne oblasti vedy a techniky a na Festivale vedy a techniky AMAVET vo  viac ako 80 stánkoch žiaci a študenti odprezentujú výsledky svojich bádateľských prác.  Festival vedy a techniky AMAVET je určený pre deti a mládež vo veku do 20 rokov s neukončeným stredoškolským vzdelaním, ktoré súťažia v kategóriách Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy. Celoslovenského finále v Inchebe  sa zúčastnia najúspešnejší žiaci krajských kôl  so spoluúčasťou pozvaných zahraničných delegácií zo Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Českej republiky a Francúzskej republiky. Vybraní víťazi môžu následne obhájiť svoj projekt a reprezentovať svoju školu aj Slovensko na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach a fórach vedeckovýskumnej činnosti mládeže (Intel ISEF, EUCYS, I-SWEEEP a ďalšie), ďalej získajú  ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien.

Ocenenia pre najúspešnejších

Súčasťou Týždňa vedy a technicky na Slovensku bude aj vyhlásenie výsledkov dvoch súťaží – výtvarnej s témou Stroj času, určenej pre žiakov vo veku od 11 – 16 rokov a fotografickej, s názvom Veda pod mikroskopom, ktorej sa mohli zúčastniť študenti stredných a vysokých škôl.

Tradičným vyvrcholením podujatia je slávnostný Galavečer, ktorý sa uskutoční 10. 11. 2016 za účasti zástupcov vlády SR a predstaviteľov akademickej obce a jeho súčasťou bude aj udeľovanie prestížnych ocenení za Vedu a techniku v kategóriách:  Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka.

Bohatý celoslovenský program

Okrem podujatí, ktoré ponúkajú samotní organizátori Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa o pestrú ponuku desiatok ďalších  atraktívnych  sprievodných seminárov a prednášok, a „otvorených dverí vedeckých pracovísk“ postarali predovšetkým vysoké školy, univerzity, či Slovenská akadémia vied a záujemcovia ich môžu navštíviť už od 2. 11. 2016 v početných slovenských mestách. O tom, že o slovenskú vedu záujem skutočne rastie a to tak zo strany laickej verejnosti, ako aj budúcich študentov vysokých škôl, pedagógov, ale aj napríklad budúcich zamestnávateľov svedčí aj skutočnosť, že hoci do hlavného programu ostáva ešte niekoľko dní, návštevná kapacita mnohých prednášok je už teraz plne obsadená. Ostáva teda pevne veriť, že aj tohtoročný Týždeň vedy na Slovensku splní očakávania organizátorov a slovenská veda prostredníctvom neho získa nových priaznivcov, potenciálnych vedcov a inšpirujúce projekty budúcich úspešných výskumníkov – a to všetko za účasti širokej verejnosti.

 

 

Zoznam podujatí organizátorov

Zoznam všetkých sprievodných podujatí

 

Spracovala: Barbora Hrvolová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

Redigovala a uverejnila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky