Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zmena vzdelávania sa už deje

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Na Slovensku sú deti, ktoré chodia do školy s radosťou. Učitelia ich učia novými spôsobmi a aj vďaka nim sa zmena vzdelávania už deje. Jedným zo zámerov Nadácie Pontis je túto zmenu podporiť formou ocenenia moderných vzdelávacích prístupov. Nadácia zmeria i účinnosť jednotlivých foriem moderného vzdelávania a pomôže ich rozšíriť do ďalších škôl.

So zmenou vzdelávania zdola prichádzajú nielen školy, ale aj mimovládne organizácie. Práve pre tieto dve skupiny bola vyhlásená Cena Generácia 3.0. „Tí, ktorým nie je ľahostajné, akým spôsobom sa naše deti učia, si zaslúžia spoločenské uznanie. Preto sme sa rozhodli oceniť ich a verejne im poďakovať,“ hovorí Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. K víťazstvu sa viaže aj finančná podpora až do výšky 10 000 eur.

Zmeriame účinnosť a pomôžeme rozšíriť

Ocenením to ale nekončí. Aby bolo možné potvrdiť, že víťazné projekty skutočne zlepšujú dané zručnosti a vedomosti, počas nasledujúceho školského roka 2017 / 2018, budú realizátori projektov spolupracovať s odborníkmi na meranie. Uznávaní medzinárodní odborníci prizvaní Nadáciou Pontis v partnerstve s Veľvyslanectvom USA, sa v spolupráci so slovenskými expertmi podelia o svoje know-how v spomínanej oblasti. „Našou ambíciou je, aby sa vybrané vzdelávacie prístupy postupne šírili aj na ďalšie školy. Preto ich prínos najskôr overíme na malých vzorkách a až následne pomôžeme ich tvorcom zavádzať ich aj do ďalších škôl či iných vzdelávacích zariadení,“ vysvetľuje L. Surotchak.  „Program Generácia 3.0 vnímam ako investíciu do budúcnosti Slovenska. Veľvyslanectvo USA je hrdé na spoluprácu s Nadáciou Pontis, v rámci ktorej prinesie na Slovensko amerických odborníkov na meranie dopadu. Aj vďaka ich vedomostiam bude môcť Nadácia Pontis a jej partneri rozpoznať najsľubnejšie vzdelávacie projekty,” hovorí J. E. Adam Sterling, veľvyslanec USA na Slovensku.

Zmenu dosiahneme skôr, ak sa spojíme

Jedným z cieľov programu Generácia 3.0 je tiež spojiť kľúčových hráčov vo vzdelávaní. „V Nadácii Pontis sme identifikovali desiatky skvelých prístupov, ktoré sa usilujú o podobné ciele a zároveň hľadajú financovanie na svoju činnosť. Veríme, že zlepšenie vzdelávania na Slovensku dosiahneme skôr, ak sa nám ich podarí prepojiť, ak spolu budú komunikovať a deliť sa o know-how,“ hovorí L. Surotchak. Na ocenenie Generácia 3.0 nadväzujú ďalšie podujatia a podpora probono odborníkov.

Ako bude prebiehať udeľovanie

Počas jednodňového udeľovania Ceny Generácia 3.0 bude predstavených 15 projektov, ktoré spomedzi 54 prihlásených odporučila do užšieho výberu odborná porota. Odznie tak 15 podnetných prezentácií, ktoré budú postupne zverejnené aj na stránke Generacia30.sk, aby inšpirovali aj ďalších pedagógov. 

„Pri výbere projektov sme zohľadňovali ich zameranie, možnosti na ďalšie šírenie a aj inovatívnosť, aby sa naplnil cieľ Nadácie Pontis – oceniť tých, ktorí formujú vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí,“ približuje Jana Kontúrová, členka Poradnej rady programu Generácia 3.0. Podľa odborníkov totiž nasledujúce dve dekády prinesú prevratné technologické a spoločenské zmeny, ktoré zásadne ovplyvnia náš doterajší spôsob života a práce. „Je dôležité, aby sa takéto prístupy dostali k čo najviac deťom, žiakom, mladým ľuďom a ovplyvnili tak generáciu, ktorá vstúpi do pracovného života o päť či desať rokov – generáciu 3.0,“ dodáva J. Kontúrová.

 

Prvé oceňovanie moderných prístupov vo vzdelávaní sa uskutoční 3. mája 2017 v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.

 

Pozrite si zoznam vybraných 15 projektov, ktoré budú predstavené počas udeľovania Ceny Generácia 3.0

 

Informácie poskytla: Simona Gembická, PR manažérka

Ilustračné foto: Pixabay.com

Redigovala a uverejnila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky