Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Žilinská univerzita v Žiline pripravila deťom počas leta bohatý program

VEDA NA DOSAH

Inžinierikovia 2017 na letisku

Veda a technika môže byť aj zábavná. Presvedčili sa o tom malí účastníci Žilinskej detskej univerzity (ŽDU), ktorých privítala Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) vo svojich priestoroch, aby v nich svojimi aktivitami vzbudila zvedavosť a záujem o objavovanie sveta okolo nich. Štrnásty ročník populárnej Žilinskej detskej univerzity sa konal v termíne 9. – 13. júla 2018. Pre 138 detí (77 detí v kurze bakalárik a 61 v kurze inžinierik) bolo pripravených aj niekoľko noviniek v podobe zaujímavých prednášok na tému Aké veľké je nekonečno?, Ako rýchlo vybudovať mosty, Čo majú spoločné byzantskí generáli a Bitcoin? či Geometria okolo nás.

„UNIZA sa rada aj týmto spôsobom otvára verejnosti. Snažíme sa deti už od ranného veku pritiahnuť k vede a technike, aby v nej objavili krásu a zmysel a mohli ju raz študovať,“ vyjadril sa prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor UNIZA.

Podujatie organizuje Elektrotechnická fakulta UNIZA už od roku 2005, pričom každoročne nadväzuje na výnimočnú aktivitu v oblasti propagácie vedy a techniky v spoločnosti medzi najmladšími žiakmi základných škôl. ŽDU je založená na popularizácii prírodovedných a technických predmetov, hre, interaktivite a tvorivosti, takže základ ostáva rovnaký – pre kurz bakalárik vysvetľovanie prírodných zákonov, jednoduchých princípov a pre kurz inžinierik – aplikácia zákonov do praxe.

Na Ústave celoživotného vzdelávania UNIZA bola zorganizovaná aj Detská letná jazyková škola, ktorá priniesla inovatívny spôsob výučby cudzieho jazyka. V spolupráci so Strojníckou fakultou UNIZA vytvorili jej organizátori program postavený na pohybe – robota, kolies či budúcnosti. Slovnú zásobu z angličtiny obohatili o farby, rozmery, materiály, javy či cestovanie.

V anglickom a nemeckom jazyku bol pripravený nasledujúci program:

1.deň/ Rozhýbme to. Od prvého dňa sa deti ponorili do oblasti vedy, techniky a moderného strojárskeho priemyslu, kde zároveň zohrali hlavnú úlohu azda najzvláštnejšie orgány ľudského tela – ich mozog a oči. Zaoberali sa rôznymi záhadami a hádankami a formou didakticky premyslených zábavných a interaktívnych úloh nadobudli slovnú zásobu k témam: veda, technika, strojársky priemysel.

2. deň/Rozhýbme robota. Pokrok nezastavíme. V súčasnosti sa dá automatizovať už takmer všetko. Automatické linky zvárajú a lakujú karosérie áut, v poľnohospodárskych skleníkoch roboty polievajú paradajky v presných intervaloch. Deti sa preto dozvedeli, kedy je možné vdýchnuť život klbku vodičov a motorov, pričom sa naučili slovnú zásobu k témam: robotika a automatizácia. Zostrojili si vlastného robota alebo robotickú ruku.

3. deň/Rozhýbme kolesá. Cez príbehy sa účastníci detskej univerzity vžili do minulosti dopravných prostriedkov. Dynamickými ukážkami, jazdou zručnosti bol železnici vrátený význam, ktorý si zaslúži. Súťažilo sa v skladaní vlastných autíčok z lega.

4. deň/Rozhýbme budúcnosť. Tradičná forma dopravy zažíva najlepšie roky a predsa sú tu problémy, ktoré treba riešiť. V tento deň nazreli účastníci univerzity pod pokrievku ďalších zaujímavostí z oblasti dopravy budúcnosti, ktorá je zelená. Ako bude vyzerať auto budúcnosti? Má byť hlučné? Deti sa venovali témam ako design, aditívne technológie, budúcnosť, environment, elektro-mobilita, odmeriame hluk. 3D tlačiareň vytvorila pre každé dieťa vlastný automobil.

5. deň/Rozhýbme sa. Deti zažili deň plný zábavy, dobrej nálady a pohybu. Zopakovali a upevnili si vedomosti z predchádzajúcich dní. Predstavili si svojich robotov, sledované termo kamerou sa rozhýbali a zoznámili sa so skutočným elektromobilom.

Na konci týždňa prebieha súťaž „Vedecký milionár“, ktorý preveril vedomosti, ktoré deti počas celého týždňa nadobudli doplnený o vedecko-pohybové aktivity. Deti sa tiež dozvedeli, ako funguje 3D tlačiareň a domov si odniesli nimi vytvorenú robotickú ruku.

Fakulta humanitných vied UNIZA ponúka počas letných prázdnin UNIZAklub. Klub je vhodný pre deti od 5 – 12 rokov a naučia sa elementárnu slovnú zásobu. Prostredníctvom hier, prezentácií a videí sa každý deň naučia niečo nové z rôznych oblastí. Klub bol otvorený v termínoch 9. – 13. júla 2018 a bude otvorený v termíne 27. – 31. augusta 2018.

Týždeň bol ukončený slávnostnou promóciou a odovzdávaním diplomov.

 

Informácie a foto poskytla: Ing. Martina Slavíková, PR špecialista, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky