Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Žiaci cvičných firiem budú obchodovať a súťažiť v medzinárodnej konkurencii

VEDA NA DOSAH

Stretnú sa na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Gbeľanoch, ktorý sa bude tentoraz niesť v znamení témy Etika v podnikaní.

Cvičné firmy si na Slovensku udržiavajú dlhoročnú kontinuitu. Zdroj: web KSK

Cvičné firmy si na Slovensku udržiavajú dlhoročnú kontinuitu. Zdroj: web KSK

Štátny inštitút odborného vzdelávania organizuje v dňoch 18. a 19. októbra v priestoroch Vzdelávacieho strediska KIA Slovakia v Gbeľanoch Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022. Na podujatí dostanú žiaci cvičných firiem priestor na realizáciu, ako aj na overenie a porovnanie svojich vedomostí a zručností s rovesníkmi.

Veľtrh, na ktorý sa okrem zástupcov zo Slovenska prihlásili tiež cvičné firmy z Českej republiky, Rumunska, Turecka, zo Slovinska a Španielska, bude tentoraz venovaný téme Etika v podnikaní.

Porovnajú si vedomosti a zručnosti s rovesníkmi

Súčasťou programu MVCF Slovensko 2022 budú už tradične súťaže cvičných firiem, tento rok v kategóriách logo a slogan, imidž stánku, Instagram post, reklamný šot, web a e-shop, 90 sekúnd vo výťahu a e-prezentácia cvičnej firmy.

Žiaci domácich a zahraničných firiem si vyskúšajú v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí naučili. Budú komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady a nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s účasťou reálnych partnerov.

Majú už medzi stredoškolákmi svoju tradíciu

Vyučovací predmet cvičná firma patrí k formám podnikateľského vzdelávania, ktoré umožňujú užšie prepojenie školskej prípravy s hospodárskou praxou.

Cvičné firmy majú medzi slovenskými stredoškolákmi dlhoročnú tradíciu a šíria dobré meno nielen u nás, ale i v zahraničí. Podľa riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislava Hadára je mimoriadne dôležité, že si udržiavajú dlhoročnú kontinuitu. „Neprerušila ju ani pandémia, ktorá, naopak, priniesla niektoré inovácie a vylepšenia napríklad v podobe nových súťažných disciplín,“ povedal.

Ďalej zdôraznil, že cvičné firmy sú dôležitou a veľmi zaujímavou súčasťou vzdelávacieho procesu, ktorá nielen pretrváva, no neustále sa vyvíja a rozširuje. „Za to patrí veľká vďaka nášmu Slovenskému centru cvičných firiem (SCCF), pedagógom, partnerom aj samotným žiakom,“ vymenoval Hadár.

Partnermi veľtrhu sú Ekonomická univerzita v Bratislave, OVB Allfinanz Slovensko, a. s., Národná banka Slovenska (NBS), Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZPS), Slovak Business Agency (SBA), Metropolitní univerzita Praha (MUP), PEN Worldwide a Ministerstvo hospodárstva SR.

Zdroj: TS TS MŠVVaŠ SR
(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky