Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Žiaci aj tento rok súťažia v rámci festivalu AMAVET

VEDA NA DOSAH

Slávnostné otvorenie Festivalu vedy a techniky 2017

Počas novembrového Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa aj tento rok uskutoční celoslovenská prehliadka vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET. Realizuje ju Asociácia pre mládež, vedu a techniku, pričom ide o celoštátnu súťažnú prehliadku vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov. Finále so slávnostným vyhodnotením výsledkov súťaže sa uskutoční 11. novembra 2017 v bratislavskej Inchebe. Vo štvrtok, piatok aj v sobotu dopoludnia mu bude predchádzať verejná prezentácia a hodnotenie projektov. Súťaží sa o množstvo vecných cien a tiež postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly.

Do celoštátneho finále postupujú víťazi krajských kôl, ktoré sa predtým uskutočnili v mestách: Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice (Košický a Prešovský kraj).

Festival vedy a techniky AMAVET je slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS. Výhercovia národnej súťaže sú nominovaní na európske finále EUCYS. Súťaž EUCYS je vyhlasovaná Direktoriátom výskumu a inovácií Európskej komisie každoročne v októbri. Súťaž sa realizuje na úrovni národných kôl v 40 členských štátoch súťaže, ktoré vyvrcholia nasledujúci rok v septembri európskym finále. Tento festival je na Slovensku jedinou vstupnou bránou pre účasť na najprestížnejších svetových súťažiach vedeckých prác stredoškolskej mládeže Intel ISEF (USA) a I-SWEEEP (USA).

Slávnostné otvorenie Festivalu vedy a techniky 2017

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky AMAVET je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. AMAVET pomáha žiakom naplniť ich predstavy, jeho organizátori sú presvedčení, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu pomôže rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Občianske združenie, ktoré súťaž u nás realizuje, pôsobí na Slovensku už od roku 1990. Vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov. Vedie spolu s nimi mládež k vede a technike, či už organizovaním podujatí na sekretariáte v Bratislave alebo prostredníctvom klubov, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska.

Slávnostné otvorenie Festivalu vedy a techniky 2017

Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Zdroj a viac informácií: AMAVET

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky