Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zážitkové centrum vedy Aurelium vyhlasuje cyklus pravidelných videosúťaží Oživme hrdinu

VEDA NA DOSAH

V aktuálnej výzve sa študenti môžu zamerať na prínos, vynálezy a objavy slovenského fyzika a experimentátora Štefana Jedlíka.

Plagát súťaže: Oživme hrdinu: Štefan Jedlík

Plagát súťaže Oživme hrdinu: Štefan Jedlík

Slovensko je bohaté na mnohé vedecké objavy a vynálezy. O ich autoroch však až tak veľa nevieme. Zážitkové centrum vedy (ZCV) Aurelium preto otvára cyklus pravidelných súťaží Oživme hrdinu, ktoré zviditeľnia prínos významných, no zabudnutých slovenských vedcov.

Videosúťaž je vhodná ako doplnková vzdelávacia aktivita, ktorej cieľom je podporiť samostatné kritické myslenie žiakov a študentov.

Preskúmajte vynálezy a objavy fyzika Štefana Jedlíka

Aktuálna výzva umožní študentom a pedagógom preskúmať vynálezy, objavy a zamerať sa na celkový prínos zabudnutého slovenského vedca a pedagóga Štefana Jedlíka.

Štefan Anián Jedlík bol veľkým experimentátorom a vynálezcom v oblasti optiky, fyziky a elektromagnetizmu. Vďaka svojim výsledkom v oblasti experimentálnej fyziky a konštruktérstva sa zaradil medzi najvýznamnejších vedcov 19. storočia. Inšpiroval sa zákonmi prírody a sám skonštruoval veľké množstvo vynálezov.

Čo bude úlohou študentov?

Úlohou študentov bude vytvoriť o Štefanovi Jedlíkovi audiovizuálne dielo v rozpätí 1 až 5 min. Môže ísť o natočené video, videoanimáciu, spot, klip, animovaný komiks, videonávod alebo iný populárny žáner. Neskôr ho upravia a spracujú tak, aby boli s výsledkom spokojní. Pedagóg potom pošle ich výstup e-mailom prostredníctvom domény wetransfer.com alebo uloz.to najneskôr do 10. decembra (vrátane) na adresu aurelium@cvtisr.sk.

Porota zložená z odborných pracovníkov CVTI SR následne vyberie 3 najlepšie audiovizuálne diela. Kritériami sú zrozumiteľnosť, originálnosť, úroveň spracovania témy a kvalita videa.
Najlepšie porotou vybrané práce získajú cenu Aurelia a študenti, ktorí ich vytvorili, budú pozvaní do ZCV Aurelium, kde si prevezmú zaujímavé vecné ceny.

Odporúčanie pre pedagógov

Práca môže nadväzovať na látku, ktorú so žiakmi preberáte na hodinách. Inšpirujte študentov, aby premýšľali nad jednotlivými fyzikálnymi javmi a nad tým, kde sa s nimi môžu v reálnom svete stretnúť. Usmernite ich, aby bolo výsledné audiovizuálne dielo jasné a zrozumiteľne (alebo aj vtipne) priblížilo zadanú tému. Aj keď Jedlíkov život môže byť vo videu spomenutý, nemal by byť jeho ústrednou témou.

Naopak, cieľom tejto výzvy je prebudiť v študentoch vynálezcov. Pokúste sa preto objasniť alebo dokonca skonštruovať niektorý z Jedlíkových vynálezov. Tí najšikovnejší sa môžu na počesť Jedlíka prezentovať aj svojím vlastným vynálezom, založeným na vybranom fyzikálnom deji.

Pre doplnkové informácie kontaktujte Zážitkové centrum vedy Aurelium na aurelium@cvtisr.sk.

Prajeme vám príjemné experimentovanie a objavovanie.

Zdroj: ZCV Aurelium
(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky