Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Záleží vám na mieste, kde žijete? Zapojte sa do videosúťaže

VEDA NA DOSAH

Hlavnou témou súťaže je Motivácia mladých ľudí k záujmu o svoje okolie. Súťažiaci sa môžu prihlásiť do 30. novembra 2020.

Ilustračný obrázok, Zdroj: iSTOCK

Organizátorom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský inštitút mládeže (IUVENTA) a Asociácia krajských rád mládeže. 

Zapojiť sa môže ktokoľvek vo veku od 15 do 30 rokov, kto vytvorí originálne video na zadanú tému a splní ďalšie podmienky súťaže. Uzávierka prihlášok bude 30. novembra 2020 o 24.00. 

Podmienky súťaže

 • Prihlásené video musí spĺňať tému, ktorou je Motivácia mladých ľudí k záujmu o svoje okolie.
 • Maximálna dĺžka videa je 1 minúta.
 • Video musí mať názov Nie je mi to jedno – záleží mi na mieste, kde žijem a študujem.
 • Zúčastniť sa môžu jednotlivci, ale aj zoskupenia autorov (autorský kolektív). V prípade autorského kolektívu bude skupinu zastupovať ten človek, ktorý video prihlási do súťaže.
 • Do súťaže môže každý autor, prípadne zoskupenie autorov zaslať iba jedno video.
 • Príspevok je nutné do súťaže prihlásiť prostredníctvom zaslania údajov na email ciernikova.akram@gmail.com
 • Email musí obsahovať nasledujúce údaje: meno a priezvisko autora (prípadne zástupcu skupiny), rok narodenia, bydlisko, kontakt (email), link na stiahnutie videa. 
 • Video musí byť doručené cez internetové portály, prostredníctvom ktorých ich bude možné stiahnuť. 
 • Súťažné videá nesmú obsahovať žiadny videomateriál a ani audiomateriál, ktorý je chránený autorskými právami iných osôb, ako sú autori krátkeho videa. 
 • Zaslaním videa do súťaže účastník súhlasí s použitím videa na propagáciu alebo kampaň organizátora, a to bez ohľadu na to, či video získa ocenenie. 
 • Videá vyhodnotí hodnotiaca komisia na základe splnenia kritérií. 

Ilustračný obrázok, Zdroj: iSTOCK

Rozhodnutie hodnotiacej komisie je konečné, výsledky budú oznamované jednotlivcom elektronickou poštou. Víťazom bude rozhodnutie zaslané do 15. 12. 2020. 

Ceny pre víťazov

Darčeková poukážka:

 • prvé miesto vo výške 150,00 €
 • druhé miesto vo výške 100,00 €
 • tretie miesto vo výške 50,00 €

Kritériá hodnotenia

 • posolstvo videa k téme
 • kreativita a zábava
 • formálne kritériá a kvalita záznamu

Hodnotiaca porota 

Vyhlasovateľ súťaže menuje odbornú porotu. Odborná porota bude mať 5 členov.

Hlavné dátumy

 • vyhlásenie súťaže: 05. novembra 2020
 • uzávierka doručení videí do súťaže: 30. novembra 2020
 • vyhlásenie víťazov: 15.decembra 2020
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na mail ciernikova.akram@gmail.com.

Zdroj: IUVENTA

Foto: iSTOCK

(DK)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky