Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vzniká detské vzdelávacie centrum Jupiterra pre 21. storočie

VEDA NA DOSAH

Jupiterra

Jupiterra bude inovatívne detské vzdelávacie centrum v Bratislave, ktoré v rámci voľného času poskytne zábavnou formou pre deti vo veku od 6 do 11 rokov rozvoj zručností, kľúčových v 21. storočí. Centrum má vzniknúť v rámci projektu, ktorý je súčasťou programu Playpark Bratislava, čím si získal miesto v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (InQb).

„Deti a ich budúcnosť sú pre mňa ako matku veľmi dôležité. Pri mojich troch malých deťoch som sa začala zaujímať o vzdelávacie hry, hračky, rôzne novinky, ktoré by prispeli k rozvoju ich schopností. Pri rozoberaní tejto témy s ďalšími mamami v okolí som pochopila, že nie som sama, kto chce pre svoje deti to najlepšie,“ priblížila autorka myšlienky projektu Andrea Droščínová.

A tak vznikol nápad detského vzdelávacieho centra. „V dlhodobom horizonte chcem prinášať to najlepšie, čo sa vo svete v oblasti vzdelávania objaví a osvedčí. Centrum bude schopné reagovať na zmeny v spoločnosti pružnejšie ako klasické školstvo a bude na Slovensko prinášať rôzne inovácie.“

Centrum bude ponúkať v rámci mimoškolskej činnosti v popoludňajších hodinách a cez víkendy špecifické kurzy pre deti od 6 rokov. Bude využívať vlastnú metodológiu vytvorenú v spolupráci s inovatívnymi spoločnosťami a pedagogickými odborníkmi na danú oblasť. Učenie už viac nebude nudné, zábavnou a zážitkovou formou a inovatívnym prístupom si deti budú osvojovať zručnosti kľučové pre ich úspech v 21. storočí. Týmito zručnosťami sú analytické a logické myslenie, schopnosť riešiť problémy alebo kritické myslenie, kreativita a schopnosť spolupracovať.

„Kľúčovým projektom, ktorý v centre spustíme, sú základy programovania. Veríme, že digitálne zručnosti budú v čase digitálnej revolúcie, robotizácie a automatizácie pre úspech našich detí v budúcnosti nevyhnutné. Chceme povzbudiť záujem detí o digitálne technológie, ktoré tým, že rozvíjajú potrebné zručnosti, pomôžu deťom uspieť v akejkoľvek oblasti, nielen v IT,“ hovorí realizátorka projektu.

Metodológia je koncipovaná tak, aby štúdium vzbudzovalo u detí záujem. Deti si pri zaujímavých hrách ani nebudú uvedomovať, že sa vlastne učia programovať. Využívajú sa rozličné stolové hry, zábavné učenie s robotmi, s dronmi, ktoré si deti budú vedieť naprogramovať samé. To všetko bude prispôsobené na konkrétny vek detí. Budú sa učiť systematicky, v kurzoch, ktoré budú na seba nadväzovať. Kurzy budú pre malé skupiny detí. Pre najmenších študentov budú prispôsobené inštrukcie vo forme obrázkov. Postupne budú úlohy čoraz náročnejšie, až budú deti schopné využívať programovací jazyk na vytvorenie virtuálnych svetov, hier a úloh pre roboty. Veľký dôraz bude kladený na prácu v tíme, na schopnosť prezentovať sa pred ostatnými, na schopnosť rozdeľovať si úlohy v rámci tímu.

*********************************************

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network). Je to miesto pre zvyšovanie zručností budúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 regiónoch EÚ – v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

O vstup do Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek projektu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Playpark Bratislava 12 vybraným účastníkom ponúka miesto na 6 mesiacov v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora STU v Bratislave (InQb), sedem praktických workshopov podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ, 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v zahraničí, osobné poradenstvo pre ďalší rozvoj podnikania a tiež účasť na medzinárodnom Playpark pitching finals.

Stačí, ak uchádzač pri vstupe do Playparku Bratislava deklaruje svoj záväzok absolvovať tréningový program a využívať výhody poskytované v rámci tohto programu za účelom skvalitnenia a rozšírenia svojho vedomostného obzoru v podnikateľskej oblasti a zároveň nasmerovať svoj inovatívny zámer k dosiahnutiu hlavných výstupov programu. Počas účasti v 1. tréningovej perióde Playparku Bratislava má úspešný uchádzač za úlohu napísať podnikateľský plán, ktorý spolu s pitch videom a účasťou na lokálnej súťaži podnikateľských nápadov, prípadne účasťou na Playpark pitching finals v Stuttgarte budú hlavnými výstupmi.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Droščínová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky