Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výskum vedeckého parku zaujal v Británií

VEDA NA DOSAH

budova Žilinskej univerzity v Žiline

Prepojenie vedy a praxe sa na Slovensku realizuje aj prostredníctvom univerzitných vedeckých parkov. O aktivitách, ako aj o ochrane duševného vlastníctva komunikovali zástupcovia Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (UVP ŽU v Žiline) počas týždenného pobytu vo Veľkej Británií na viacerých univerzitách Spojeného kráľovstva.

Stretnutie ohľadom výskumu informačných a komunikačných technológií so spoločnosťou Colt TechnologyUniversity of Westminister Services prinieslo zaujímavé podnety. Britskí kolegovia na základe bližšej konzultácia o výskumných aktivitách na UVP ŽU v Žiline k danému výskumu odporučili zamerať sa na  medzeru na trhu, ktorú tvoria hlavne malé a stredné podniky. „Táto spoločnosť poskytuje v rámci celého sveta komplexné služby v oblasti dátových centier a cloudových riešení pre veľké nadnárodné spoločnosti, ale aj pre menšie perspektívne subjekty. So zástupcami firmy sme diskutovali o možnostiach spolupráce najmä v regióne strednej a východnej Európy,“ uviedol Ing. Jaroslav Jaroš, PhD., pracovník vedeckého parku, ktorý sa pracovnej cesty zúčastnil.

Návšteva Liverpool Centra Library bola ďalším zaujímavým a podnetným miestom na rokovania, tentokrát na tému ochrany duševného vlastníctva, ktorej sa UVP ŽU v Žiline intenzívne venuje. „Veľmi prínosná bola návšteva Liverpool Central Library, ktorej súčasťou je rozsiahla sekcia venovaná problematike ochrany duševného vlastníctva, využívaná miestnymi akademickými a vedeckými inštitúciami. Oboznámili sme sa s materiálmi o ochrane a komercializácii duševného vlastníctva v podmienkach Veľkej Británie, vrátane prehľadu dostupných databáz a literatúry,“ hovorí Ing. Andrea Čorejová, ktorá v parku zastrešuje práve agendu duševného vlastníctva.

Staffordshire UniversityPrezentácia o systéme fungovania slovenských univerít prostredníctvom UVP ŽU v Žiline sa konala na konferencii na Staffordshire University. Konferencia sa tematicky priamo dotýkala oblasti transferu technológií a prenosu výskumu do praxe na univerzitách a vedecko-výskumných pracoviskách. Ing. Jana Jarošová, PhD. na konferencii predniesla príspevok o implementácií aplikovaného výskumu a vývoja v podmienkach slovenských univerzít. „Podarilo sa nám nielen spropagovať kľúčové oblasti výskumu univerzitného vedeckého parku, ale získali sme pre našu prácu aj množstvo inšpirácie a predovšetkým cenné kontakty – hlavne na manažérov pre oblasť transferu technológií na menších a stredne veľkých univerzitách vo Veľkej Británii a v iných krajinách,“ uzatvára Jana Jarošová.

 

Zdroj: Tlačová správa UVP ŽU v Žiline

Foto: Žilinská univerzita v Žiline

Spracovala: Zuzana Čeplíková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky